• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Jaarlijkse huuraanpassing 2022

Deze week ontvangen onze huurders onze brief over de jaarlijkse huuraanpassing. De aanpassingen zijn vooraf overlegd met Huurdersvereniging Gendt. Huurdersvereniging Gendt heeft een positief advies op de huuraanpassing gegeven. De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • De huren van de woningen worden per 1 juli met 2,3% verhoogd;
  • Er vindt dit jaar geen (extra) inkomensafhankelijke huurverhoging plaats;
  • Op initiatief van Huurdersvereniging Gendt worden alle woningen met een laag energielabel (D, E, F en G) versneld verduurzaamd. De huurders van zo’n woning zullen daar in mei een brief over ontvangen;
  • De vergoeding voor Fonds Klein Onderhoud (FKO) en de glasverzekering worden op 1 januari 2023 aangepast. Over de exacte hoogte vindt de komende tijd nog overleg plaats tussen WOONstichting Gendt en Huurdersvereniging Gendt.

Bij de brief met de nieuwe huurgegevens ontvangen onze huurders de huurkrant 2022 en de huurwijzer (aangeboden door Huurdersvereniging Gendt).

Heeft u vragen over de jaarlijkse huuraanpassing? Neem dan contact met ons op via info@woonstichtinggendt.nl of bel met 0481 – 42 43 83

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet