Nieuwbouwprojecten

Herstructurering Burchtgraafstraat

In verband met de matige woonkwaliteit van 18 kleine eengezinswoningen aan de Burchtgraafstraat werd in 2012 het plan opgevat om te bezien of door middel van herstructurering deze woningen vervangen kunnen worden in een gevarieerd modern nieuwbouwplan.

Historie

De bouwkundige kwaliteit van deze woningen, daterend uit de beginjaren 50, was op zich geen reden voor dit herstructureringsplan doch wel de woonkwaliteit welke niet meer voldoet aan de huidige maatstaven.

De ruimtes in de woning zijn te klein en niet aanpasbaar voor bewoning door gezinnen en ouderen.

Een ingrijpende hoogrenovatie met woninguitbreiding is eveneens financieel en ruimtelijk niet aanvaardbaar.

Daarnaast is de energetische kwaliteit niet op het gewenste toekomstige niveau te brengen tegen reële kosten

De situatie ter plekke leent zich uitstekend om de doelstellingen die de woonstichting nastreeft op deze plek te verwezenlijken.

De doelstelling is dat er een duurzaam, energiezuinig en flexibel wooncomplex wordt gerealiseerd voor diverse bewonersgroepen.

Voorlichtingsavonden

Er hebben enkele voorlichtingsavonden voor de buurt plaatsgevonden waarbij met name de omwonenden hun bezorgdheid hebben geuit  over de hoogte en privacy en is het stedebouwkundige plan daar op aangepast.

Medio 2014 werd door de gemeente het aangepaste stedebouwkundige plan akkoord bevonden en werden middels een prijsvraag op basis van design en build onder 2 consortia bouwplannen ontworpen.

Na een presentatie van de plannen van  de 2 consortia op 9 december 2014 werd door een beoordelingscommissie  op die dag voor het plan van aannemersbedrijf Kormelink gekozen.

Artikel Gelderlander

Dit plan werd op 17 december 2014  aan de buurt gepresenteerd en middels een artikel in de Gelderlander van 18 december jl. openbaar gemaakt. Wilt u het artikel in de Gelderlander lezen, klik dan hier……

Nieuwbouw Burchtgraafstraat

Het plan omvat 30 appartementen in zowel 2 lagen als 3 lagen alsmede 5 grondgebonden eengezinswoningen.

De als levensloopbestendig ontworpen appartementen  met 2 slaapkamers variëren van 65 m2 , 75 en 85 m2 woonoppervlak

Voorbereiding

Eind maart 2015 zijn de oude woningen leeg en zal korte tijd daarna een begin gemaakt worden met de sloop en voorbereidingen ter plekke.

In deze periode voert de gemeente Lingewaard  tevens vervangingswerkzaamheden aan de hoofdriolering uit.

In de eerste helft van 2015 wordt het bouwplan door het consortium verder uitgewerkt voor  de aanvraag omgevingsvergunning en voor de uitvoering.

In dezelfde periode tijd  vindt de procedure voor  herziening van het bestemmingsplan plaats.

Start nieuwbouw

Verwacht wordt dat in het najaar  van 2015 gestart kan worden met de bouw en dat een jaar later de woningen gereed zijn.

Tijdens de uitvoering zullen er diverse momenten zijn voor informatie aan de wijkbewoners alsmede de aspiranthuurders.

Indien op onderstaande links klikt, krijgt u een impressie van het nieuwbouwplan Burchtgraafstraat.

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl