Maatschappelijk betrokken: Oost Betuwse Uitdaging

De Oost Betuwse Uitdaging stimuleert en organiseert Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Zij bemiddelt tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij diverse vragen op het gebied van Menskracht (denkkracht, extra handen, creativiteit), Materialen (spullen) en Middelen (besteding). Zij daagt bedrijven uit om deze vragen vanuit hun Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap te realiseren (met gesloten beurs).

Organisaties op het  gebied van welzijn, zorg, cultuur, onderwijs en sport (stichtingen en verenigingen, burgerinitiatieven) kunnen via de Aanvraagbutton hun vraag stellen. Viermaal per jaar worden deze aanvragen besproken door een matchgroep bestaande uit mensen uit het bedrijfsleven. Zij stellen hun netwerk, kennis en organisatorische talenten beschikbaar aan de Oost Betuwse Uitdaging om de vragen van de organisaties in te vullen. Hierdoor kunnen de organisaties de leefbaarheid in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe ondersteunen. Zo worden deze gemeenten weer een beetje mooier en leuker. Het effect van samenwerken!

Volg de Oost Betuwse Uitdaging op:

  • Twitter: @oostbetuwseUitd
  • Facebook: /oostbetuwseuitdaging
  • LinkedIn: Oost-Betuwse Uitdaging

 

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl