Urgentie

 Wanneer u onverwacht in een onhoudbare situatie terechtkomt en dringend woonruimte nodig heeft, moet u eerst proberen zelf een oplossing te zoeken. Als dat niet op korte termijn lukt, dan kunt u urgentie aanvragen. De medewerkers van de afdeling Woondiensten kunnen een redelijke inschatting maken of het zin heeft een urgentieaanvraag in te dienen. Het beste kunt u een afspraak maken voor een intakegesprek om uw persoonlijke situatie te bespreken. Na dit intakegesprek bepaalt u of u een urgentieaanvraag indient.

Rapportage

Indien u besluit urgentie aan te vragen maakt u een afspraak voor een tweede gesprek. U levert alle gevraagde gegevens aan. Vervolgens wordt, samen met u, de rapport gemaakt over uw situatie. De kosten voor de aanvraag zijn € 55,-. Na de betaling wordt de aanvraag in behandeling genomen en doorgestuurd naar de urgentiecommissie. U krijgt een kopie van het rapport thuisgestuurd. Desgewenst kunt u hier binnen één week op reageren.

Uitspraak

 Een onafhankelijke urgentiecommissie bepaalt of u wel of niet urgent wordt verklaard. Als uw aanvraag wordt afgewezen, heeft u de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Als uw aanvraag wordt toegekend, dus als u urgent bent, dan krijgt u voor maximaal vier maanden voorrang bij het vinden van een woning. U dient zelf op het woningaanbod te reageren. Bij weigering van een passend aanbod wordt uw urgentie in principe ingetrokken. 

Meer informatie

Het geven van voorrang aan de ene woningzoekende betekent voor andere woningzoekenden dat ze langer moeten wachten. De urgentieverklaring krijgt u dan ook niet zomaar. Er zijn strikte voorwaarden waaraan u moet voldoen. Meer informatie kunt u vinden in de folder "Met voorrang een woning". Deze folder kunt u opvragen bij alle aangesloten corporaties van Entree. Via de urgentiewijzer op de site van Entree, kunt u zelf een inschatting maken of het aanvragen van urgentie in uw situatie zinvol kan zijn. Op de website van de urgentiecommissie, www.urgentiecommissie.nl, leest u meer informatie over het aanvragen van urgentie.

 

Wij wijzen u erop dat urgentie niet bedoeld is om een persoonlijke woonwens in vervulling te laten gaan.  

Wilt u contact opnemen?

Wilt u contact opnemen?

Mail, bel of bezoek ons!

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl