Onze klachtenprocedure

Wij proberen u altijd in alle redelijkheid zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan een keer gebeuren dat wij hier niet in slagen en dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Heeft u een klacht, dan kunt u gebruikmaken van de onderstaande klachtenregeling.

 

 

De in het BBSH (Besluit Beheer Sociale Huursector) gehanteerde termen onderscheiden wij in:

Klachten over de woning


Zoals onderhoudsklachten, klachten over het in oude staat opleveren van de woning,  over de toewijzing van woningen, woningruil, veiligheid in en om de woning,  het niet vervullen van de wens van de huurder om de woning te kopen, overlast en buren-hinder.
 

Klachten over gedragingen

Het kan voorkomen dat u een klacht wilt indienen over gedragingen van medewerkers van onze stichting. U kunt onder andere klagen over:

  • het te laat afhandelen van een brief;
  • afspraken die niet worden nagekomen;
  • de wijze waarop u te woord bent gestaan.

Kortom, u kunt klagen als u vindt dat u niet correct bent behandeld.

Er zijn een paar voorwaarden. Zo kunt u niet klagen over:

  • gebeurtenissen die meer dan een jaar geleden zijn voorgevallen;
  • beleid van de Woonstichting, dat is vastgesteld in het ondernemingsplan.

Als u als huurder geen of onvoldoende gehoor vindt bij de afhandeling van een klacht, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Woonstichting Gendt

T.a.v. mevrouw L. van Beek, directeur - bestuurder

Kloosterplein 2

6691 CX Gendt

Wanneer u zich met een klacht tot de directeur-bestuurder heeft gewend, krijgt u eerst een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u  een schriftelijk antwoord op uw klacht.

Als u na afhandeling van uw klacht door de directeur-bestuurder nog niet tevreden bent, kunt u uw klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van Woonstichting Gendt. Dit is een onafhankelijke instelling, dat wil zeggen dat de leden geen binding met de woonstichting hebben.

Deze commissie neemt alleen klachten in behandeling die de hele interne klachtenprocedure van onze stichting doorlopen hebben.

De klachtencommissie van Woonstichting Gendt is schriftelijk bereikbaar:

Secretariaat Klachtencommissie Woonstichting Gendt

T.a.v. de heer M. van den Bergh

De Haspel 7 

6691PP Gendt 

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl