Onze publicaties

 

Onderstaande diverse publicaties van onze corporatie. U vindt hier o.a. het jaarverslag / de jaarrekening, de woonkostenkrant, Aedescode en het visitatierapport. De documenten kunt u als pdf bestand downloaden. Om deze bestanden te kunnen lezen moet een pdf reader geïnstalleerd zijn.
 
Wilt u meer informatie m.b.t. governance, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen via het directiesecretariaat, telefoonnummer 0481 - 424383.

De documenten openen in een nieuw scherm.

   

Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020

Aedes-code

Treasurystatuut

Visitatierapport en bestuurlijke reactie

Privacyverklaring

Visie raad van toezicht

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Woonkostenkrant 2014

Woonkostenkrant 2015

Woonkostenkrant 2016

Woonkostenkrant 2017

Algemene huurvoorwaarden

Woonmap (inhoud)

Plattegrond huurwoningen Gendt

Klokkenluiderregeling en Integriteitsbeleid

Financieel reglement beleid en beheer
Addendum financieel reglement

Prestatieafspraken 2019

 

 

   
   

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl