Onze publicaties

 

Onderstaande diverse publicaties van onze corporatie. U vindt hier o.a. het jaarverslag / de jaarrekening, de woonkostenkrant, Aedescode en het visitatierapport. De documenten kunt u als pdf bestand downloaden. Om deze bestanden te kunnen lezen moet een pdf reader geïnstalleerd zijn.
 
Wilt u meer informatie m.b.t. governance, dan vragen wij u telefonisch contact op te nemen via het directiesecretariaat, telefoonnummer 0481 - 424383.

De documenten openen in een nieuw scherm.

Meerjarenbeleidsplan 2017 - 2020 Woonkostenkrant 2014
Aedes-code Woonkostenkrant 2015
Treasurystatuut

Woonkostenkrant 2016

Visitatierapport Woonstichting Gendt Woonkostenkrant 2017
Visie raad van toezicht  

Jaarverslag 2011

Algemene huurvoorwaarden

Woonmap (inhoud)

Jaarverslag 2012 Plattegrond huurwoningen Gendt
Jaarverslag 2013 Klokkenluiderregeling

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Financieel reglement beleid en beheer
Addendum financieel reglement

 

 

   

 

 

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl