Woningruil

Woningruil bij de Woonstichting Gendt is onder een aantal voorwaarden ook mogelijk:

 

1. Woningruil tussen huurders van Woonstichting Gendt:

  • er mag geen sprake zijn van huurachterstand;
  • het inkomen en de gezinsgrootte moeten in relatie staan tot de huur van de nieuwe woning;
  • de onderhoudstoestand van de woningen moet de goedkeuring hebben van de technische dienst op basis van een reguliere inspectie.


2. Woningruil tussen een woning van Woonstichting Gendt en een van een andere verhuurder:

  • dezelfde regels als onder punt 1 met dien verstande, dat van de andere verhuurder een schriftelijke verklaring wordt verkregen omtrent de correcte huurbetaling van de maandelijks verschuldigde huur;

Interesse in woningruil?

Interesse in woningruil?

Informatie woningruil

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl