Terug naar nieuwsoverzicht

Prestatieafspraken wonen ondertekend

Geplaatst op: 02 december 2016

Donderdag 1 december 2016 ondertekenden (vlnr) Dineke Obdam (namens Michel Hodes directeur bestuurder Woonstichting Gendt), Chiara Sahin-Pisanu voorzitter Bewonersraad Lingewaard, Johan Sluiter wethouder gemeente Lingewaard en Hanke Gielen, directeur bestuurder van Waardwonen, de prestatieafspraken Wonen.

Doel van de afspraken is om de gezamenlijke ambities op het gebied van  wonen inhoud te geven. De gemeente  en de corporaties maken al jaren  afspraken. Vanaf 2015 zitten nu ook de huurdersverenigingen als volwaardige partner aan tafel. In goed overleg hebben alle betrokkenen de belangrijkste speerpunten vastgelegd in een meerjarenovereenkomst 2017-2021 en in  meer concrete jaarafspraken voor 2017.

De afspraken zijn ondertekend vijf maanden na het vaststellen van de gemeentelijke beleidsnota Wonen. Met het maken van de prestatieafspraken worden een aantal voorgenomen activiteiten uit de gemeentelijke beleidsnota verder geconcretiseerd.

Zo is vastgelegd hoe de betrokken partijen hun steentje bijdragen aan onderwerpen zoals duurzaamheid, leefbaarheid, nieuwbouw, herstructurering, huisvesting statushouders. betaalbaarheid en bereikbaarheid. Jaarlijks wordt de voortgang van de afspraken gemonitord.

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl