Terug naar nieuwsoverzicht

Nieuwe inkomens-, vermogens- en huurgrenzen 2017

Geplaatst op: 19 januari 2017

Minister Blok van Wonen heeft de nieuwe inkomens-, huur- en vermogensgrenzen voor 2017 vastgesteld. Deze grenzen hebben betrekking op de toewijzing van sociale huurwoningen, de huurverhoging en de toeslagen.

Woningtoewijzing

Met ingang van 1 januari 2016 zijn woningcorporaties verplicht om aan tenminste 95% van de woningzoekende huurders met (potentieel) recht op huurtoeslag een woning verhuren met een huurprijs die niet hoger is dan de aftoppingsgrens. Deze verplichting volgt uit de per 1 juli 2015 in werking getreden herziene Woningwet. Eerder hebben wij hierover een artikel gepubliceerd. De grenzen van inkomen, gezinsgrootte en huur zijn daarin genoemd.

Liberalisatiegrens

In de herziene Woningwet is geregeld dat de grens voor de maximale huurtoeslag cq liberalisatiegrens voor drie jaar wordt bevroren. De wetswijziging is per 1 juli 2015 in werking getreden waardoor deze grens per 1 januari 2016 voor 3 jaar is bevroren. De grens is € 710,68.

Huurtoeslag

€ 710,68 p/mnd is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder de 23 jaar bedraagt deze grens € 414,02.

Alle informatie en voorwaarden over huurtoeslag in 2017 vindt u in hier.

Pensioengerechtigde leeftijd

In de Wet op huurtoeslag per 1 januari 2015 de leeftijd verandert waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden doordat de pensioengerechtigde leeftijd vanaf 2013 stapsgewijs omhoog gaat. Omdat de pensioengerechtigden leeftijd in 2017 65 jaar + 9 maanden is, geldt de regeling voor huurders vanaf deze leeftijd.

Huurverhoging

Woningcorporatie mogen dit jaar voor de huurverhoging van 1 juli 2017 gebruik maken van een combinatie van huursombenadering én inkomensafhankelijke huurverhoging.

Wat is huursombenadering:

Bij de huursombenadering krijgt niet elke woning dezelfde huurverhoging. Woningen die de woningcorporatie nu relatief goedkoop vindt krijgen een hogere huurverhoging dan woningen die nu al een goede prijs hebben. Op die manier kunnen corporaties meer sturen op de waarde en kwaliteit van de woning.

De huursom (het totaal aan huurinkomsten) wordt bepaald over de periode 1 januari 2017 tot 1 januari 2018. In de huursom worden de huurstijgingen meegenomen van alle zelfstandige sociale huurwoningen van corporaties. De huursom mag in 2017 1% meer stijgen datn de inflatie (0,3%). Bovendien stelt de overheid dat het huurverhogingpercentage maximaal 2,8% mag bedragen.

Wat is inkomensafhankelijke huurverhoging:

Wie in een sociale huurwoning woont en een (gezamenlijk)belastbaar jaarinkomen heeft boven de toewijzingsgrens kan bij de jaarlijkse huurverhoging een extra verhoging verwachten. Bij het vaststellen van de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt uitgegaan van de toewijzingsgrens van twee jaar geleden.

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl