Terug naar nieuwsoverzicht

Huurverhoging per 1 juli 2017

Dit jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging in Gendt

Geplaatst op: 24 maart 2017

Op 1 juli vindt weer de jaarlijkse huurverhoging plaats. Deze huurverhogingen zijn noodzakelijk ter compensatie van alle prijsstijgingen. De regeling bepaalt de methode(s) en de grenzen waarbinnen woningcorporaties in Nederland de huurverhogingen mogen uitvoeren. Bij het bepalen van het huurverhogingspercentage blijft Woonstichting Gendt aandacht houden voor de betaalbaarheid van haar woningen. Een voorstel omtrent het te volgen beleid wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Huurdervereniging Gendt.

Dit jaar hebben woningcorporaties de mogelijkheid om een huurverhoging door te voeren die gebaseerd is op de prijs/kwaliteit verhouding van een woning. Aanvullend mogen zij gebruik maken van een inkomensafhankelijke huurverhoging. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn huurders in de leeftijd vanaf de AOW-grens en gezinnen bestaande uit 4 of meer personen uitgesloten van deze inkomensafhankelijke huurverhoging.

In een schema zijn dit de grenzen waarbinnen woningcorporaties mogen opereren:

Huishoudinkomen 2015 <  € 40.349 > € 40.349
Inflatie 2016 0,3% 0,3%
Basishuurverhoging 2,5% 2,5%
Inkomensafhankelijke huurverhoging    
Maximale huurverhoging 2,8% 4,3%
Maximaal gemiddelde 1,3%  

De gedachte van huursombenadering is dat er een betere relatie gelegd kan worden tussen de kwaliteit en de huurprijs van een woning. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben kunnen een hogere huurverhoging krijgen van woningen die nu al een goede prijs hebben. Voor 2017 zijn de grenzen als volgt bepaald:

Woonstichting Gendt zal dit jaar geen gebruik maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit betekent dat de huurverhoging voor onze huurders varieert tussen 0,3% en 2,8%. Daarnaast mag het gemiddelde huurverhogingspercentage over het totale woningbezit niet meer bedragen dan 1,3%.

In deze video wordt de huursombenadering uitgelegd.

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl