Terug naar nieuwsoverzicht

Aanpassing ZAV reglement

Terughoudend in de overname van definitieve veranderingen

Geplaatst op: 30 juni 2017

De nieuwe Woningwet dwingt ons tot het wijzigen van het ZAV reglement

Woonstichting Gendt hanteert voor het vastleggen van wijzigingen in de huurwoning een reglement waarin vermeld staat onder welke voorwaarden wij akkoord gaan met veranderingen aan de woning / schuur etc.. Dit reglement wordt het Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) reglement genoemd. In dit ZAV reglement, dat in 2012 voor de laatste keer werd aangepast, is geregeld waarvoor vóóraf toestemming moet worden gevraagd en hoe wij omgaan met de wijzigingen in relatie met een verhuizing.

In de nieuwe Woningwet is bepaald dat wij ons, bij het toewijzen van woningen, moeten houden aan regels die een verband leggen tussen de huurprijs, de huishoudgrootte en het verzamelinkomen van het huishouden. Nu komt het voor dat de huurprijs van een woning, door de overname van aangebrachte veranderingen zo hoog wordt dat de woning niet meer toegewezen kan worden aan de doelgroep. Dit risico kunnen, willen en mogen wij niet nemen.

Om voornoemde reden zullen wij in de toekomst geen toestemming meer verlenen voor  veranderingen die zonder hoge kosten onomkeerbaar zijn. U kunt daarbij denk aan bijvoorbeeld een stenen aanbouw, een zelf aangelegde cv installatie, zelf geplaatste isolatie, zelf geplaatste zonnepanelen, etc.

Aan de overname van wijzigingen die eenvoudige weer verwijderd kunnen worden, zodanig dat de woning weer in de oorspronkelijke staat kan worden gebracht, wordt nog wel (onder voorwaarden) medewerking verleend. Voor de meeste kleine veranderingen geldt overigens dat bij een verhuizing deze mogen blijven mits ze van een goede kwaliteit zijn en/of de nieuwe huurder deze accepteert. Dit is ter beoordeling aan de mutatieopzichter.

Tip: informeer altijd vóóraf bij de technische dienst of er een schriftelijke aanvraag of toestemming nodig is om nare gevolgen later te voorkomen.

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl