Terug naar nieuwsoverzicht

Hoe besteden wij uw huur

Geplaatst op: 05 juli 2018

Wat heeft Woonstichting Gendt het afgelopen jaar gedaan? Hoe hebben wij het geld besteed dat we aan huur hebben ontvangen? Dit leggen we uit in ons jaarverslag en onze jaarrekening 2017. Hiermee verantwoorden we ons naar u en toezichthoudende instanties, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de Raad van Commissarissen.

Wij willen graag op een heldere en makkelijk leesbare manier laten zien hoe we ons geld hebben ingezet voor de volkshuisvesting. Daarom besteden we veel aandacht aan ons jaarverslag en onze jaarrekening. We hopen dan ook dat u de  tijd neemt het jaarverslag te lezen. Deze kunt u vinden op onze website www.woonstichtinggendt.nl.

In deze nieuwsbrief laten wij u zien hoe wij het geld verdelen dat wij maandelijks binnen krijgen aan huur.

Bedrijfskosten (18%)

Om ons werk goed te doen, maken wij allerlei kosten. Zo betalen we onder meer voor ons kantoor, de salarissen voor de medewerkers en voor automatisering. Hiervoor gebruiken we 18% van die euro.

Onderhoud, verbeteringen  en nieuwbouw (23%)

Van elke euro die we ontvangen, besteden we 23% aan investeringen in de woningen of  onderhoud ervan. Zo zorgen we ervoor dat de woningen in goede technische staat blijven.

Leefbaarheid (3%)

Woonstichting Gendt heeft leefbaarheid in alle wijken hoog in het vaandel staan. Wij proberen in samenwerking met de gemeente, buurt en wijkplatforms de leefbaarheid voor u zo optimaal mogelijk te maken. Hiervoor besteden wij 3%.

Overheidsheffingen en belastingen (21%)

De overheid heeft bepaald dat corporaties mee moeten betalen aan de huurtoeslag en aan corporaties die het financieel moeilijk hebben. Hiervoor betalen we 10%. Ook betalen corporaties belastingen over de fiscale winst die ze behalen. In 2017 hebben we hiervoor 7% voor betaald.

Daarnaast betaalt Woonstichting Gendt voor alle woningen onroerendzaakbelasting en waterschapslasten. Hiervoor betalen we 4% van elke euro.

Rente  en aflossing van geldleningen (35%)

Net als de meeste huizenbezitters hebben wij ook leningen moeten afsluiten om onze woningen te bouwen. Dit betekent dat we ook rente en aflossing moeten betalen. We betalen 35% van elke euro aan de banken.

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl