Terug naar nieuwsoverzicht

Woonstichting Gendt ondersteunt de Gendtse tassenactie!

Geplaatst op: 20 augustus 2018

Woonstichting Gendt kan als een sociaal en maatschappelijke organisatie niet achterblijven om de Gendtse tassenactie te ondersteunen, zegt directeur bestuurder Michel Hodes. “Een mooie actie voor de Vincentius vereniging. Een groep mensen in Gendt die buiten alle publiciteit zich ‘gewoon’ inzet voor stille armoede.” President John Lentjes van Vincentiusvereniging Heilige Martinus beaamt de werkwijze.

Het werk van Vincentius wil Lentjes eigenlijk niet aan de grote klok hangen. Vincentiushulp wordt in stilte gedaan, zegt hij. Maar de tassenactie is een welkome aanvulling op de ernstig opdrogende inkomstenbron, zegt de president.

 

Mensen lopen niet te koop met hun armoede. Dat er ook in Gendt wel degelijk armoede bestaat, weet Hodes als geen ander. Woonstichting Gendt raakt er mee in aanraking als er bijvoorbeeld een huurachterstand is of dreigt te gebeuren.
Lentjes en Hodes vertellen behoedzaam over het onderwerp. Armoede ligt uiterst gevoelig, weten de mannen. De privacy mag bij hulp nimmer in het geding raken, legt Lentjes uit. Direct contact met betrokkenen wordt zo mogelijk vermeden. “Het oplossen van de noden gaat waar nodig in overleg met of via de maatschappelijke dienstverlening in Lingewaard.” Hodes knikt. Woonstichting Gendt maakt er onderdeel van uit.

 

 

Armoedebestrijding doe je onzichtbaar. En dat siert instanties als Vincentius en de PCI, zegt Hodes nogmaals. Lentjes geeft een voorbeeld. De koelkast heeft het begeven en het gezin heeft geen geld voor vervanging. De leverancier bezorgt via bemiddeling van Vincentius een koelkast op de aangeven adres. Niet wetend dat
op dat adres armoede heerst.
Vincentius is geen adres waar mensen ‘zomaar’ kunnen aankloppen, legt Lentjes met nadruk uit. Mensen die in een schuldsanering zitten worden niet geholpen door Vincentius. “Dat zou het traject alleen maar verstoren.” Daarom is de samenwerking van de maatschappelijke dienstverlening zo belangrijk.

 

Armoedebestrijding loopt door de jaren heen. Vincentius a Paulo (1581-1660) stond bekend om zijn bijdrage voor de minst bedeelden. In 1849 werd Vincentiusvereniging Gendt opgericht. Mensen werden waar nodig met geld of goederen geholpen. Een weekje vakantie was mogelijk. Het geld kwam binnen via schenkingen, legaten en ondersteuningen bij uitvaart en begrafenis.
John Lentjes vult het aan met een mooie anekdote. Zondags na het kerkbezoek kwamen in de kroeg de notabelen bijeen. “Om het dorpsnieuws door te nemen. Maar ook werd armoede en financiele nood in gezinnen besproken om te zien wie geholpen moesten worden en waarmee.”

 

De dorpskroeg en notabelen zijn geschiedenis. Vincentius heeft nog slechts één inkomstenbron. En dat is de vrijwillige vergoeding voor ondersteuning bij een uitvaart. Maar ook dat is bijna geschiedenis. De broeders van Vincentius Gendt hoeven nog nauwelijks in actie te komen. De penningmeester meldt tijdens de jaarvergadering al jaren een negatief resultaat. De bijdrage voor ondersteuning van behoeftigen is niet openbaar, legt Lentjes uit.

 

Toekomst
Het bestuur van Vincentiusvereniging Heilige Martinus Gendt blijft vasthouden in het geloof om in lengte van jaren zich in Gendt te kunnen blijven inzetten voor mensen in nood. Net zoals hiermee in 1849 is begonnen.
Armoede in Gendt bestaat, misschien wel in jullie straat. Help Vincentius, zoals de notabelen in de kroeg deden. Voor een vrijwillige bijdrage van 3 euro of meer kun je in het bezit komen van een Gendtse tas. Bovendien steun je de medemens in je dorp.  

 

De verkoop is dinsdag tijdens de Paarden- en Ponykeuring voor het pand van ABC Lingewaard. Aanvang 9.30 uur.
En in het winkeltje Hof van Breunissen worden de tassen verkocht.

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl