Terug naar nieuwsoverzicht

2e ronde zonnepanelen voor huurders...

Geplaatst op: 24 januari 2014

Ook voor 2014 is er weer de mogelijkheid voor de bewoners die in een woning wonen die gezien de ligging en isolatiegraad geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen te kiezen.

Er is voor 2014 budget om 25 woningen van zonnepanelen te voorzien dus de mogelijkheid bestaat dat aanmelding niet automatisch tot uitvoering zal leiden. Wij hanteren het molenaars-principe: “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Het is dus zaak dat u, als u enthousiast bent, zich snel aanmeld.
 
Na aanmelding vindt, op afspraak, ter plaatse een schouw plaats. Er wordt bepaald hoeveel panelen er geplaatst kunnen/moeten worden. Dit is afhankelijk van uw energievraag (uw gemiddelde elektraverbruik) en van de beschikbare ruimte op het betreffende dakvlak van uw woning. Met deze gegevens is het mogelijk aan te geven wat voor u de te verwachten besparing op het elektraverbruik zal zijn. Met deze gegevens doen wij u een gericht voorstel. Indien u dit voorstel ter goedkeuring ondertekend aan ons terugstuurt zullen wij de firma Attema uit Elst opdracht geven voor de plaatsing.

 

Korte samenvatting van relevante informatie:

 

Waarom is het plaatsen van zonnepanelen aantrekkelijk:

  • Zonnestroom is goedkoper dan netstroom, zonnepanelen geven u dus een besparing op uw energierekening;
  • Uw besparing is groter dan de huurverhoging, uw woonlasten gaan dus omlaag; (woonlasten is het totaal aan vaste woonkosten zoals huur, gemeentelijke belastingen, waterschapslasten, gas, water en elektriciteit)
  • Milieuwinst.
Door middel van zonnepanelen op het naar de zon gericht hellende dakvlak wordt de zonne-energie omgezet in elektriciteit die direct gebruikt kan worden in het huis-verbruik en daardoor een positief effect heeft op de elektriciteitsrekening. Daarnaast wordt een positieve bijdrage geleverd door CO2 reductie.
(De zon levert de aarde in 1 uur meer energie dan de wereld in 1 jaar verbruikt)
 
Door plaatsing van zonnepanelen wekt de bewoner zelf duurzame energie op. De stroom die opgewekt wordt, wordt direct verbruikt en behoeft u niet te kopen. De stroom die u teruglevert aan het net wordt aan het eind van het jaar door uw energieleverancier voor dezelfde prijs verrekend. Dit wordt salderen genoemd.
 
Verwacht wordt dat de energiekosten in de nabije toekomst blijvend zullen stijgen en daardoor een steeds groter beslag gaan leggen op uw woonlasten. Woonstichting Gendt vindt het belangrijk dat de woonlasten voor de bewoner betaalbaar zijn en blijven.
 

Plaatsing zonnepanelen:

Per woning zal het gekozen pakket panelen op het hellende dakvlak wat het meest gunstig gelegen is op de zonzijde geplaatst worden. In de woning wordt (op zolder) een omvormerkastje geplaatst vanwaar er een kabel naar de extra groep in de meterkast wordt gelegd. Aan de energieleverancier dient door de bewoner gemeld te worden dat er teruglevering zal gaan plaatsvinden en zal door de energieleverancier eventueel een andere meter geplaatst worden als de huidige meter niet geschikt is voor teruglevering.
 

Wat gaat het kosten en wat gaat het opbrengen:

Omdat er per type woning verschil kan zijn in het aantal te plaatsen panelen en vervolgens dit effect heeft op zowel de hoogte van de huur, de opbrengst van de panelen en vervolgens de winst van de huurder zijn hieronder de uitkomsten
van een drietal pakketten weergegeven

Aantal panelen      huurverhoging      besparing        netto voordeel        netto voordeel

                              € per mnd            € per mnd       € per mnd              € per jaar

 

6 panelen              € 17,40                € 25,90             € 8,50                     € 102,00

 

8 panelen              € 23,20                € 34,50             € 11,30                   € 136,00

 

10 panelen            € 29,00                € 43,10            € 14,10                   € 170,00

(de bewoner kan na plaatsing van de zonnepanelen het voorschotbedrag bij de energieleverancier met het bedrag aan huurverhoging laten verlagen
zodat direct het voordeel in de portemonnee wordt bemerkt).
 

Uitvoering:

De dag van installatie wordt tijdig en in overleg met de bewoner aangegeven. Na een laatste controle en oplevering ter plekke gaat de huurverhoging per eerste van de volgende maand in en start daarmee voor de bewoner voor de komende decennia een aanzienlijke besparing op de energiekosten.
 

Welke woningen komen in aanmerking:

De overzichtlijst van plm. 200 woningen die in aanmerking komen voor plaatsing van zonnepanelen in 2014 vindt u hier: overzichtslijst.
 

Hoe meld u zich aan:

Als uw woning voorkomt op de overzichtslijst kunt u zich aanmelden d.m.v. het sturen van een mail naar  EVeldpaus@WoonstichtingGendt.nl. Vermeld in uw mail in ieder geval uw NAW-gegevens. 

 

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl