Mijn Leefbaarheid

Leefbaarheid heeft te maken met prettig wonen. Wát prettig wonen is bepaalt u als buurtbewoners samen. Woonstichting Gendt zet zich in voor de leefbaarheid in de diverse wijken. Woonstichting Gendt voelt zich zeer betrokken bij haar huurders en investeert graag in leefbare buurten. Een paar initiatieven die de leefbaarheid ten goede komen zijn de Verkiezing van de Beste Buur en Burendag. Daarnaast stelt Woonstichting Gendt een leefbaarheidsbudget beschikbaar voor initiatieven die de leefbaarheid verhogen.

 

 

Woonstichting Gendt | Kloosterplein 2 | 6691 CX Gendt | Tel. 0481 - 42 43 83 | info@woonstichtinggendt.nl