• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

www.woningruil.nl

Woningruil

Woningruil bij de Woonstichting Gendt is onder een aantal voorwaarden mogelijk:

1. Woningruil tussen huurders van WOONstichting Gendt
2. Woningruil tussen een huurder van WOONstichting Gendt en een van een andere verhuurder

Spelregels voor woningruil

 1. U moet zelf iemand zoeken met wie u van woning wilt ruilen. Dit kan bijvoorbeeld via een advertentie, in een huis-aan-huisblad of via de site www.woningruil.nl waar u gratis een advertentie kunt plaatsen. 
 2. Beide partijen moeten een woning huren. U kunt als huurder van WOONstichting Gendt van woning ruilen met een andere huurder van WOONstichting Gendt, maar ook met een huurder van een andere corporatie. Een ruil tussen koop- en huurwoning is niet mogelijk.
 3. Voor het aanvragen van woningruil dienen beide partijen een aanvraagformulier woningruil in te vullen en de gevraagde documenten aan te leveren. Beide partijen ontvangen binnen 3 weken schriftelijk bericht over de woningruil.
 4. Aanvragen voor woningruil worden getoetst aan de in de Huisvestingverordening vastgestelde passendheidscriteria. Dat wil zeggen dat de gezinssamenstelling in verhouding tot de grootte van de woning moet zijn. En het belastbaar jaarinkomen in verhouding tot de huurprijs en de leeftijd van de bewoners in verhouding tot de woonvorm moet zijn.
 5. Er mag geen huurachterstand zijn en er mogen geen ernstige gevallen van overlast bekend zijn. Daarnaast is woningruil ook niet mogelijk wanneer men in het traject van de schuldsanering zit.
 6. Tenslotte wordt getoetst of een zwaarwegend belang bestaat om te ruilen en wat de staat van onderhoud van de achter te laten woningen is.
 7. Wanneer één van beide partijen niet aan de eisen voldoet, kan een ruil niet doorgaan.
 8. Alle lusten en lasten uit de ruil voortvloeiend komen voor rekening van partijen.
 9. Beide partijen moeten de intentie hebben om op het nieuwe adres te gaan en te blijven wonen. Daarom wordt het huurcontact voor minimaal één jaar afgesloten.
 10. De betreffende woning(en) worden geruild in de staat waarin zij op dat moment verkeren.
 11. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd en een opname door de technische dienst heeft plaatsgevonden kan de woningruil binnen enkele weken plaatsvinden. Denkt u eraan dat het verhuizen een heel karwei is, omdat beide woningen bewoond zijn en er dus geen lege woning is waarin men kan klussen of de spullen kan opslaan. 

 

Webdesign: De Geus Internet