• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Communicatie


WOONstichting Gendt gunt Van Wijnen opdracht voor bouw Staatsliedenbuurt

WOONstichting Gendt heeft Van Wijnen geselecteerd voor de ontwikkeling en bouw van 121 huur- en koopwoningen in de Staatsliedenbuurt. Het gaat om 92 huurwoningen voor WOONstichting Gendt en 29 koopwoningen voor van Wijnen uit eigen ontwikkeling.  Daarnaast is Van Wijnen verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, de sloop van de bestaande woningen en de herinrichting van het openbaar gebied. Het plan omvat verschillende woningtypes. Zo komen er appartementen, studio’s en grondgebonden, tweelaagse rijwoningen. Met dit gevarieerde programma worden de betaalbare huurwoningen afgestemd op de grootte van de huishoudens én kunnen de huurders doorstromen naar een passende woning in de eigen buurt.Uitzending digitale bijeenkomst | 9 februari 2021

Op dinsdag 9 februari jongstleden vond een bijeenkomst plaats met huurders en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Door de geldende coronamaatregelen was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk en werd er voor een digitale sessie gekozen. De deelnemers konden via de chatfunctie hun vragen stellen, deze werden door directeur-bestuurder Germa Knuver of projectmanager Cor van Beers in de uitzending beantwoord. Door een Powerpresentatie werd de tijdsplanning doorgenomen, zodat er duidelijkheid is wanneer er bijvoorbeeld gestart wordt met slopen en bouwen. De betrokkenen zullen een stem hebben in het kiezen van het winnende ontwerp, kijkende naar de haalbaarheid en het financiële plaatje.

Via de chat kwamen uiteenlopende vragen binnen over bijvoorbeeld duurzaamheid. De nieuwe wijk zal van het gas af zijn en er wordt gekeken naar juiste manieren om duurzame woningen te gaan bouwen die toekomstbestendig zijn.

Input gevraagd

Om de dialoog met de huurders en omwonenden aan te gaan, konden de deelnemers via het programma Menti.com, hun voorkeuren kenbaar maken. Door middel van open vragen die werden gesteld kregen wij hiermee een overzicht van de wensen. De vraag “Wat ziet u graag terug in de nieuwe wijk?” werd meerdere malen beantwoord met veel groen, uitlaatplek voor honden en ruime, goede parkeergelegenheid.

Op het gebied van de woningen werd de voorkeur uitgesproken voor betaalbare, ruime eengezinswoningen, en voldoende mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Ook werd er gevraagd om speelruimte voor kinderen, in de vorm van een voetbalveldje,  speeltuin of skatebaan. Qua bouwontwerp werden voorbeelden genoemd zoals de Burggraafhstraat, laagbouw, en een grote tuin. 

Op het gebied van inrichting werden autoluw, snelheidsbeperkende maatregelen en niet te smalle straten genoemd. Wij zijn blij dat mensen de tijd hebben genomen om deel te nemen en hun wensen aan ons kenbaar te maken. De resultaten van de vragen worden gebundeld en meegenomen in het ontwerp van de nieuwe wijk. 

Indien u onze digitale bijeenkomst gemist hebt en geïnteresseerd bent kunt u de hier de getoonde presentatie teruglezen of onderstaand filmpje bekijken.
Mocht u vragen hebben over het project of de voortgang hiervan, neemt u dan contact met ons op via info@woonstichtinggendt.nl onder vermelding van vraag sloop en nieuwbouw Staatsliedenbuurt.

  uitzending van 9 februari 2021

 

Keuzeavond voor huurders en omwonenden Staatsliedenbuurt

Op 9 juni 2021 jongstleden heeft er een keuze avond plaatsgevonden voor huurders en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Tijdens deze bijeenkomst werden de ingediende plannen bekeken en beoordeeld door de aanwezigen. 

 

Bijeenkomst voor huurders Staatsliedenbuurt

Op woensdag 21 juli 2021 jongstleden heeft er voor de huidige huurders van de Staatsliedenbuurt een informatieavond plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het winnende plan toegelicht en was er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Onderstaand treft u de link aan naar de project website van Van Wijnen. 

Staatsliedenbuurt in Gendt - Van Wijnen

 

 

Informatieavond 2 september

Onder grote belangstelling werd donderdagavond 2 september tijdens de informatiebijeenkomst in café de Klok, ingegaan op de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt. Projectontwikkelaar Van Wijnen ging nader in op het stedenbouwkundig ontwerp, de architectuur, openbare ruimte, beplanting en communicatie. Op de projectwebsite van Van Wijnen zijn uiterlijk vanaf eind volgende week, gestelde vragen en antwoorden terug te lezen. U kunt hier dan ook de ontwerpen en de gegeven presentatie terugzien.
 

 Nieuwsbrieven

Onderstaand treft u de verschenen nieuwsbrieven aan over de sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt.  
Nieuwsbrief Staatsliedenbuurt 14 februari 2020 
Nieuwsbrief Staatsliedenbuurt 19 mei 2020

Webdesign: De Geus Internet