• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Communicatie


WOONstichting Gendt gunt Van Wijnen opdracht voor bouw Staatsliedenbuurt

WOONstichting Gendt heeft Van Wijnen geselecteerd voor de ontwikkeling en bouw van 121 huur- en koopwoningen in de Staatsliedenbuurt. Het gaat om 92 huurwoningen voor WOONstichting Gendt en 29 koopwoningen voor van Wijnen uit eigen ontwikkeling.  Daarnaast is Van Wijnen verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan, de sloop van de bestaande woningen en de herinrichting van het openbaar gebied. Het plan omvat verschillende woningtypes. Zo komen er appartementen, studio’s en grondgebonden, tweelaagse rijwoningen. Met dit gevarieerde programma worden de betaalbare huurwoningen afgestemd op de grootte van de huishoudens én kunnen de huurders doorstromen naar een passende woning in de eigen buurt.Uitzending digitale bijeenkomst | 9 februari 2021

Op dinsdag 9 februari jongstleden vond een bijeenkomst plaats met huurders en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Door de geldende coronamaatregelen was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk en werd er voor een digitale sessie gekozen. De deelnemers konden via de chatfunctie hun vragen stellen, deze werden door directeur-bestuurder Germa Knuver of projectmanager Cor van Beers in de uitzending beantwoord. Door een Powerpresentatie werd de tijdsplanning doorgenomen, zodat er duidelijkheid is wanneer er bijvoorbeeld gestart wordt met slopen en bouwen. De betrokkenen zullen een stem hebben in het kiezen van het winnende ontwerp, kijkende naar de haalbaarheid en het financiële plaatje.

Via de chat kwamen uiteenlopende vragen binnen over bijvoorbeeld duurzaamheid. De nieuwe wijk zal van het gas af zijn en er wordt gekeken naar juiste manieren om duurzame woningen te gaan bouwen die toekomstbestendig zijn.

Input gevraagd

Om de dialoog met de huurders en omwonenden aan te gaan, konden de deelnemers via het programma Menti.com, hun voorkeuren kenbaar maken. Door middel van open vragen die werden gesteld kregen wij hiermee een overzicht van de wensen. De vraag “Wat ziet u graag terug in de nieuwe wijk?” werd meerdere malen beantwoord met veel groen, uitlaatplek voor honden en ruime, goede parkeergelegenheid.

Op het gebied van de woningen werd de voorkeur uitgesproken voor betaalbare, ruime eengezinswoningen, en voldoende mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Ook werd er gevraagd om speelruimte voor kinderen, in de vorm van een voetbalveldje,  speeltuin of skatebaan. Qua bouwontwerp werden voorbeelden genoemd zoals de Burggraafhstraat, laagbouw, en een grote tuin. 

Op het gebied van inrichting werden autoluw, snelheidsbeperkende maatregelen en niet te smalle straten genoemd. Wij zijn blij dat mensen de tijd hebben genomen om deel te nemen en hun wensen aan ons kenbaar te maken. De resultaten van de vragen worden gebundeld en meegenomen in het ontwerp van de nieuwe wijk. 

Indien u onze digitale bijeenkomst gemist hebt en geïnteresseerd bent kunt u de hier de getoonde presentatie teruglezen of onderstaand filmpje bekijken.
Mocht u vragen hebben over het project of de voortgang hiervan, neemt u dan contact met ons op via info@woonstichtinggendt.nl onder vermelding van vraag sloop en nieuwbouw Staatsliedenbuurt.

  uitzending van 9 februari 2021

 

Keuzeavond voor huurders en omwonenden Staatsliedenbuurt

Op 9 juni 2021 jongstleden heeft er een keuze avond plaatsgevonden voor huurders en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Tijdens deze bijeenkomst werden de ingediende plannen bekeken en beoordeeld door de aanwezigen. 

 

Bijeenkomst voor huurders Staatsliedenbuurt

Op woensdag 21 juli 2021 jongstleden heeft er voor de huidige huurders van de Staatsliedenbuurt een informatieavond plaats gevonden. Tijdens deze bijeenkomst werd het winnende plan toegelicht en was er de gelegenheid tot het stellen van vragen. Onderstaand treft u de link aan naar de project website van Van Wijnen. 

Staatsliedenbuurt in Gendt - Van Wijnen

 

 

Informatieavond 2 september

Onder grote belangstelling werd donderdagavond 2 september tijdens de informatiebijeenkomst in café de Klok, ingegaan op de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt. Projectontwikkelaar Van Wijnen ging nader in op het stedenbouwkundig ontwerp, de architectuur, openbare ruimte, beplanting en communicatie. Op de projectwebsite van Van Wijnen zijn uiterlijk vanaf eind volgende week, gestelde vragen en antwoorden terug te lezen. U kunt hier dan ook de ontwerpen en de gegeven presentatie terugzien.
 

 

Voortgang Staatsliedenbuurt | 7 maart 2022

De voorbereiding voor het wijzigen van het bestemmingsplan voor de herstructurering van de Staatsliedenbuurt is in volle gang en bijna afgerond. De voorbereidingen hiervoor met de firma Van Wijnen en de gemeente Lingewaard zijn voortreffelijk verlopen. Voor het flora en fauna behoud zijn er vanwege de veranderingen in de wijk beheers maatregelen nodig. Onlangs zijn er daarom in een straal van ca 200 meter rondom de Staatsliedenbuurt nestkasten geplaatst voor diverse dieren zoals onder andere de gierzwaluw en de huismus.

Op 8 maart 2022 wordt er door het college van Burgermeester en Wethouders een besluit genomen om de bestemmingsprocedure voor de herontwikkeling van de Staatsliedenbuurt op te starten. Als het bestemmingsplan door de gemeente in behandeling wordt genomen wordt het gepubliceerd in de plaatselijke media en kan iedereen een zienswijze indienen. Wij verwachten echter geen gegronde zienswijzen die het plan kunnen vertragen. De bestemming was namelijk al wonen en dat blijft zo. De hoogte van de gebouwen wordt ook niet anders dan voorheen. Het enige wat wijzigt zijn het aantal type woningen. We hebben nu grondgebonden woningen voor gezinnen. Daarvoor in de plaats komen weer grondgebonden terug maar ook appartementen, zorgstudio’s en levensloop bestendige woningen. Al met al een gedifferentieerde wijk met veel mogelijkheden.

Vooruitlopend op de definitieve bestemming zullen de woningen gesloopt gaan worden. Wij streven er naar om rond 1 mei 2022 voor nagenoeg alle bewoners een andere woning gevonden te hebben. Vooralsnog verloop dit proces bijzonder voorspoedig.

 Nieuwsbrieven

Onderstaand treft u de verschenen nieuwsbrieven aan over de sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt.  
Nieuwsbrief Staatsliedenbuurt 14 februari 2020 
Nieuwsbrief Staatsliedenbuurt 19 mei 2020

Webdesign: De Geus Internet