• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Communicatie

Onderstaand treft u de verschenen nieuwsbrieven aan over de sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt. 

Keuzeavond voor huurders en omwonenden Staatsliedenbuurt

Op 9 juni aanstaande zal er vanaf 19.00 uur, tijdstip is onder voorbehoud, een bijeenkomst plaatsvinden. Hier kunt u de ingediende plannen bekijken en mee beoordelen. Gezien de geldende coronamaatregelen van dit moment, weten wij nog niet in welke vorm deze bijeenkomst zal zijn. Wij zullen u hierover op een later moment informeren. Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? U kunt zich voor 24 mei aanmelden via info@woonstichtinggendt.nl onder vermelding van aanmelding bijeenkomst.

 

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Staatsliedenbuurt 14 februari 2020

Nieuwsbrief Staatsliedenbuurt 19 mei 2020

 

Uitzending digitale bijeenkomst | 9 februari 2021

Op dinsdag 9 februari jongstleden vond een bijeenkomst plaats met huurders en omwonenden van de Staatsliedenbuurt. Door de geldende coronamaatregelen was een fysieke bijeenkomst niet mogelijk en werd er voor een digitale sessie gekozen. De deelnemers konden via de chatfunctie hun vragen stellen, deze werden door directeur-bestuurder Germa Knuver of projectmanager Cor van Beers in de uitzending beantwoord. Door een Powerpresentatie werd de tijdsplanning doorgenomen, zodat er duidelijkheid is wanneer er bijvoorbeeld gestart wordt met slopen en bouwen. De betrokkenen zullen een stem hebben in het kiezen van het winnende ontwerp, kijkende naar de haalbaarheid en het financiële plaatje.

Via de chat kwamen uiteenlopende vragen binnen over bijvoorbeeld duurzaamheid. De nieuwe wijk zal van het gas af zijn en er wordt gekeken naar juiste manieren om duurzame woningen te gaan bouwen die toekomstbestendig zijn.

Input gevraagd

Om de dialoog met de huurders en omwonenden aan te gaan, konden de deelnemers via het programma Menti.com, hun voorkeuren kenbaar maken. Door middel van open vragen die werden gesteld kregen wij hiermee een overzicht van de wensen. De vraag “Wat ziet u graag terug in de nieuwe wijk?” werd meerdere malen beantwoord met veel groen, uitlaatplek voor honden en ruime, goede parkeergelegenheid.

Op het gebied van de woningen werd de voorkeur uitgesproken voor betaalbare, ruime eengezinswoningen, en voldoende mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Ook werd er gevraagd om speelruimte voor kinderen, in de vorm van een voetbalveldje,  speeltuin of skatebaan. Qua bouwontwerp werden voorbeelden genoemd zoals de Burggraafhstraat, laagbouw, en een grote tuin. 

Op het gebied van inrichting werden autoluw, snelheidsbeperkende maatregelen en niet te smalle straten genoemd. Wij zijn blij dat mensen de tijd hebben genomen om deel te nemen en hun wensen aan ons kenbaar te maken. De resultaten van de vragen worden gebundeld en meegenomen in het ontwerp van de nieuwe wijk. 

Indien u onze digitale bijeenkomst gemist hebt en geïnteresseerd bent kunt u de hier de getoonde presentatie teruglezen of onderstaand filmpje bekijken.
Mocht u vragen hebben over het project of de voortgang hiervan, neemt u dan contact met ons op via info@woonstichtinggendt.nl onder vermelding van vraag sloop en nieuwbouw Staatsliedenbuurt.

  uitzending van 9 februari 2021

Webdesign: De Geus Internet