• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Medehuurderschap | samenwonen

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner van rechtswege automatisch medehuurder. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de partner het hoofdverblijf moet hebben in de woning. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst. Als u een samenlevingscontract heeft, is uw partner niet automatisch medehuurder.

Bent u huurder en wilt u de partner waarmee u samenwoont als medehuurder aanmerken? Dan kan als u beide ouder bent dan 18 en u samen minstens 2 jaar aantoonbaar een duurzaam gemeenschappelijk huishouden heeft gevoerd. Een uittreksel van de gemeente waaruit dit blijkt, dient u ons te overleggen. 

Medehuurderschap kunt u aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier medehuurderschap. Zorg ervoor dat bij uw aanvraag alle noodzakelijke documenten worden toegevoegd. De bevestiging van de medehuurderschap ontvangt u per email. WOONstichting Gendt houdt zich het recht voor op een aanvraag af te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van overlast, huurachterstand of teveel personen voor de woning. 

Als uw aanvraag wordt toegewezen, wordt uw partner als medehuurder in onze administratie opgenomen en heeft hij/zij dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. U bent dan beide hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle verantwoordelijkheden die uit het huurcontract voortkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de woning en de tuin en de huurbetaling. Bij vertrek of overlijden van de huurder of medehuurder wordt de huurovereenkomst door de partner automatisch voortgezet. Bij een relatiebreuk hebben huurder en medehuurder beide evenveel rechten op de woning. 

Inwonende kinderen

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom is bij inwonende volwassen kinderen geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder. Dit betekent dat zij geen medehuurder kunnen worden en dus geen aanspraak op de woning kunnen maken. In nijpende gevallen gaan wij graag in gesprek met huurders en/of hun kinderen en zoeken wij gezamenlijk naar een oplossing. 

Beëindiging medehuurderschap | samenwonen

Met het beeïndigen van de relatie dient de huurder of de medehuurder zijn/haar deel van de huur op te zeggen. Dit kan door het invullen van een huuropzeggingsformulier, door een email naar info@woonstichtinggendt.nl of met een handgeschreven brief. Na ontvangst sturen wij zowel de vertrekkende als de achterblijvende huurder via email een bevestiging. 

Webdesign: De Geus Internet