• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Huur opzeggen spelregels

De huur van uw woning kunt u op iedere werkdag van de maand opzeggen. De opzegtermijn is minimaal één maand en gaat in op het moment dat wij uw huuropzegging hebben ontvangen. Valt de einddatum op een feestdag of in het weekend? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum. Voor het opzeggen van de huur kunt u gebruik maken van ons huuropzeggingsformulier. Maar u mag ook een brief of een email sturen. Zowel de huurder als de eventuele medehuurder moet de opzegging ondertekenen. Lees ook onze tips: de huur opzeggen... dit moet u niet vergeten! 

Huuropzeggingsformulier

Huuropzegging bij overlijden

Het kan zijn dat u de zaken regelt voor een overleden familielid of kennis. Ook dan moet u de huur opzeggen en de woning opleveren. Voor het opzeggen van de huur kunt u gebruik maken van het huuropzeggingsformulier. Maar u mag ook een brief of een email sturen. In het geval van overlijden geldt geen opzegtermijn. Wel is het belangrijk om op korte termijn een inspectie uit te voeren zodat de nabestaande(n) weten hoe zij de woning moeten opleveren. Wanneer een dergelijke situatie voor u van toepassing is, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag en maken afspraken met u over onder meer de opleverdatum.

Huuropzeggingsformulier bij overlijden

Gedeeltelijke huuropzegging

Als één van de huurders de woning wil verlaten en de woning blijft bewoond door de andere huurder, dan moet de vertrekkende huurder zijn of haar huurcontract opzeggen. 

In het geval van huwelijk, geregistreerd partnerschap of het gezamenlijk aangaan van de huurovereenkomst hebben beide partners evenveel recht op de woning. Zij bepalen samen wie er in de woning blijft wonen. Komt u er samen niet uit, dan kan de kantonrechter een beslissing nemen.

Bevestiging huuropzegging

Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, nemen wij contact met u op voor het plannen van de voor- en eindinspectie van uw woning. U ontvangt per email of brief een schriftelijke bevestiging van uw huuropzegging.  

De huur opzeggen... dit moet u niet vergeten! 

 1. Zeg tijdig de huur op van uw oude woning en eventuele garage;
 2. Geef uw verhuizing door bij de gemeente en uw nieuwe adres. Die verwerkt uw verhuizing in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat kan vanaf maximaal 4 weken voor de verhuisdatum. Verhuist u naar een andere gemeente? Uw inschrijving in de nieuwe gemeente is gelijktijdig een uitschrijving uit de oude gemeente;
  LET OP: de verhuisdatum die u bij de gemeente doorgeeft is bepalend voor:
  1. de ingangs- of wijzigingsdatum van de huurtoeslag; 
  2. de lediging van de afvalcontainer(s).
 3. Heeft u recht op huurtoeslag? Vraag deze aan of geef uw adreswijziging door bij Belastingdienst/Toeslagen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig;
 4. Meld aansluitingen voor gas, water, elektra, telefoon en internet af en meldt u eventueel weer aan voor uw nieuwe adres;
 5. Laat verzekeringen aanpassen en sluit indien nodig nieuwe verzekeringen af;
 6. Vraag verhuisservice aan bij PostNL. Dan wordt uw post automatisch op uw nieuwe adres bezorgd. En als u wilt, geeft PostNL uw adreswijziging ook meteen door aan andere bedrijven en instanties;
 7. Stuur adreswijzigingen naar familie, vrienden, werkgever(s), clubs, verenigingen, etc.;
 8. Pas uw registratie in het woningtoewijzingsysteem van entree aan. (entree.nu); 
 9. Overname van eigen spullen (inboedel) regelt u met de nieuwe huurder.

Veel succes met uw verhuizing en veel woonplezier in uw nieuwe woning.

Woning opleveren en overnames

Voorinspectie

Kort nadat u de huur heeft opgezegd, vindt de voorinspectie van uw woning plaats. Tijdens deze afspraak mag de woning nog ingericht en in gebruik zijn. Een medewerker loopt met u door de woning en geeft aan hoe om te gaan met de wijzigingen die tijdens uw bewoning zijn aangebracht. 

Overname zaken

Nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. Wij vragen u vriendelijk de eventuele nieuwe huurder de mogelijkheid te bieden om de woning te bezichtigen. U maakt zelf afspraken met de nieuwe huurder over overnames. Wij zijn niet verantwoordelijk voor overname van goederen en wij bemiddelen niet bij overname(-kosten). De nieuwe huurder is zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties aan de overgenomen goederen.

Eindinspectie

De eindinspectie vindt plaats op de einddatum van de huurovereenkomst. Op dat moment dient u de woning zoals is afgesproken bij de vooropname (veelal leeg) aan ons op te leveren. We noteren de meterstanden en als laatste vindt de sleuteloverdracht plaats. Als de oplevering niet correct is wordt een nieuwe eindinspectie ingepland en loopt het huurcontract door tot die datum.  

Aandachtspunten
Webdesign: De Geus Internet