• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Documenten

Jaarverslagen

2018
2019
2020

Statuten en reglementen

Stichtingsstatuut
Financieel reglement beleid en beheer
Addendum financieel reglement
Financieringsstrategie
Treasurystatuut (hier wordt aan gewerkt) 
Investeringsstatuut
Portefeuillestrategie

Governancecode Woningcorporaties

Als maatschappelijke onderneming hecht WOONstichting Gendt grote waarde aan een open en transparante verantwoording naar onze omgeving. Wij betrekken onze stakeholders, maatschappelijke partners en huurders bij ons beleid en vinden de dialoog daarover erg belangrijk. We sluiten daarbij aan op de Aedes Governancecode.

 

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden d.d. 1-3-2021

 

Integriteit

Integriteitscode
Klokkenluidersregeling 
Privacyverklaring


Klachtencommissie woningcorporaties Nijmegen

Jaarverslag 2020 klachtencommissie

 

Ondernemingsplan 2021-2024

Hier wordt aan gewerkt

 

Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken-hoofddocument-2021-2025
Prestatieafspraken 2021

 

Raad van Commissarissen

Reglement Raad van Commissarissen (hier wordt aan gewerkt)
Rooster van aftreden 
Overzicht Raad van Commissarissen 
Visie op  bestuur en toezicht 
Bezoldigingsgegevens

 

Visitatie

WOONstichting Gendt is aangesloten bij de landelijke branchevereniging van woningcorporaties Aedes.
Als lid van Aedes wordt WOONstichting Gendt volgens de woningwet één keer per vier jaar gevisiteerd. De visitatie beoordeelt onafhankelijke en kritisch onze keuzes en maatschappelijke prestaties. Bekijk hier ons visitatierapport 2014-2017 en de bestuurlijke reactie op het visitatierapport WOONstichting Gendt 2014-2017.

Webdesign: De Geus Internet