• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Documenten

Jaarverslagen

2018
2019
2020 

Statuten en reglementen

Stichtingsstatuut
Financieel reglement beleid en beheer
Addendum financieel reglement
Financieringsstrategie
Treasurystatuut (hier wordt aan gewerkt) 
Investeringsstatuut
Portefeuillestrategie
Publicatieplicht ANBI 2020

Governancecode Woningcorporaties

Als maatschappelijke onderneming hecht WOONstichting Gendt grote waarde aan een open en transparante verantwoording naar onze omgeving. Wij betrekken onze stakeholders, maatschappelijke partners en huurders bij ons beleid en vinden de dialoog daarover erg belangrijk. We sluiten daarbij aan op de Aedes Governancecode.

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden d.d. 1-3-2021

Integriteit

Integriteitscode
Klokkenluidersregeling 
Privacyverklaring

Klachten

Jaarverslag 2020 klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o.
Klachtenprocedure

Ondernemingsplan 2021-2024

In ons Ondernemingsplan 2021-2024 kunt u uitgebreid onze plannen voor de aankomende jaren lezen. Wilt u in het kort lezen wat de plannen zijn van WOONstichting Gendt voor de toekomst? 

Bekijk hier de Infographic als PDF

Prestatieafspraken 2021

Prestatieafspraken-hoofddocument-2021-2025
Prestatieafspraken 2021

Raad van Commissarissen

Overzicht Raad van Commissarissen 
Rooster van aftreden 
Visie op  bestuur en toezicht 
Bezoldigingsgegevens
Reglement Raad van Commissarissen 
Reglement Bestuur WOOnstichting Gendt

Regionaal toewijzingssysteem Entree

Jaarverslag 2020

Visitatie

WOONstichting Gendt is aangesloten bij de landelijke branchevereniging van woningcorporaties Aedes.
Als lid van Aedes wordt WOONstichting Gendt volgens de woningwet één keer per vier jaar gevisiteerd. De visitatie beoordeelt onafhankelijke en kritisch onze keuzes en maatschappelijke prestaties. Bekijk hier ons visitatierapport 2014-2017 en de bestuurlijke reactie op het visitatierapport WOONstichting Gendt 2014-2017.

Webdesign: De Geus Internet