• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Documenten

Jaarverslagen

2022 Bekijk hier de infographic 2022

2021 Bekijk hier de infographic 2021

2020 Bekijk hier de infographic 2020

2019

Besluiten reglementen

Stichtingsstatuut
Financieel reglement beleid en beheer
Financieringsstrategie
Treasurystatuut
Investeringsstatuut
Portefeuillestrategie
Procuratieregeling
Publicatieplicht ANBI 2020

Governancecode Woningcorporaties

Als maatschappelijke onderneming hecht WOONstichting Gendt grote waarde aan een open en transparante verantwoording naar onze omgeving. Wij betrekken onze stakeholders, maatschappelijke partners en huurders bij ons beleid en vinden de dialoog daarover erg belangrijk. We sluiten daarbij aan op de Aedes Governancecode.

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden d.d. 1-3-2021

Integriteit

Integriteitscode
Regeling omgaan met melden vermoeden misstand 
Privacyverklaring

Klachten

Klachtenprocedure
Reglement Klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o.
Jaarverslag 2023 klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o
Jaarverslag 2022 klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o.
Jaarverslag 2021 klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o. 
Jaarverslag 2020 klachtencommissie Woningcorporaties Nijmegen e.o.

Ondernemingsplan 2021-2024

In ons Ondernemingsplan 2021-2024 kunt u uitgebreid onze plannen voor de aankomende jaren lezen. Wilt u in het kort lezen wat de plannen zijn van WOONstichting Gendt voor de toekomst? 

Bekijk hier de Infographic

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken-hoofddocument-2021-2025
Prestatieafspraken 2024
Prestatieafspraken 2023
Prestatieafspraken 2022
Prestatieafspraken 2021

Raad van Commissarissen

Overzicht Raad van Commissarissen 
Rooster van aftreden 
Visie op  bestuur en toezicht 
Reglement Raad van Commissarissen 
Reglement Bestuur WOONstichting Gendt

Huurders Vereniging Gendt

Samenwerkingsovereenkomst 28-02-2022

Regionaal toewijzingssysteem Entree

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Visitatie

WOONstichting Gendt is aangesloten bij de landelijke branchevereniging van woningcorporaties Aedes.
Als lid van Aedes wordt WOONstichting Gendt volgens de woningwet één keer per vier jaar gevisiteerd. De visitatie beoordeelt onafhankelijke en kritisch onze keuzes en maatschappelijke prestaties. Bekijk hier ons visitatierapport 2018-2021 en de bestuurlijke reactie op het visitatierapport WOONstichting Gendt 2018-2021.

Webdesign: De Geus Internet