• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Mantelzorg

Mantelzorgers leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage, want zij zorgen langdurig en onbetaald voor een hulpbehoevend familielid/leden of vriend(en). Als inwoning voor de mantelzorger noodzakelijk is zal WOONstichting Gendt een aanvraag goedkeuren. Let op: deze inwoning is altijd tijdelijk van aard en leidt nooit tot medehuurderschap. Het doel van het verlenen van mantelzorg mag niet het verkrijgen van de woning zijn. Bij overlijden van de huurder of door opzegging van de huur door de huurder, kan de mantelzorger dus geen aanspraak maken op de woning.

Webdesign: De Geus Internet