• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Inwoning

Als u iemand bij u in de woning wilt laten wonen, kunt u een verzoek tot inwoning bij ons indienen. Of u toestemming tot inwoning krijgt, hangt af van verschillende factoren. Wij kijken bijvoorbeeld naar het totaal aantal bewoners, de grootte van de woning, eventuele huurachterstanden en meldingen van overlast. Als wij redenen hebben om u geen toestemming te verlenen, lichten wij onze beslissing altijd toe.

Een goedkeuring tot inwoning is altijd van tijdelijke aard. De persoon die inwoont, heeft niet dezelfde rechten en plichten als de huurder van de woning. U blijft als huurder of medehuurder altijd verantwoordelijk. Uw huisgenoot kan geen aanspraak maken op de woning als u de huurovereenkomst eindigt. U bent als huurder verantwoordelijk én aansprakelijk voor het gedrag van degene die bij u inwoont.

Inwoning kan gevolgen hebben voor uw toeslag(en) of uitkering. Ga dus goed na of er iets voor u verandert. Zo voorkomt u, dat u voor verrassingen komt te staan.

Uw verzoek tot inwoning kunt u indienen per email aan info@woonstichtinggendt.nl.

Webdesign: De Geus Internet