• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Hennep

Het telen van wiet is bij wet verboden. Dit geldt voor het volledige gehuurde van al onze woningen. Wij verstaan onder het gehuurde: uw woning, berging/schuur en bijbehorende buitenruimtes.

Hennepteelt heeft nadelige effecten op verhuurde woningen en de leefomgeving

Het exploiteren van een hennepkwekerij leidt tot overlast en gevaar. Het veiligheidsgevoel van de omwonenden wordt daardoor aangetast en het heeft een negatieve weerslag op de reputatie van de woonomgeving. Hennepteelt in onze woningen is dan ook ten strengste verboden.

Hennep? Einde huurcontract!

Als u toch hennep kweekt, bewaart of verkoopt, dan stuurt WOONstichting Gendt aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als u niet vrijwillig opzegt, dan starten wij een juridische procedure met als doel ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De kosten van de juridische procedure komen volledig voor uw rekening.

Wat verstaan we onder hennep kweken?

Onder het houden van een hennepkwekerij wordt door WOONstichting Gendt verstaan: het laten groeien van hennep in of bij de woning. Daarnaast voert WOONstichting Gendt een ‘zero tolerance’ beleid. Dit betekent dat wij ook het bewaren, knippen of drogen van hennep niet toestaan. Daarbij maakt het niet uit of het in de hele woning gebeurt of alleen maar in de schuur/berging of op zolder. Ook het verhandelen van hennep vanuit de woning vindt WOONstichting Gendt ontoelaatbaar.

Hennep in de woning leidt altijd tot beëindiging van het huurcontract

In alle bovenstaande gevallen is er sprake van 'geen goed huurderschap' en stuurt WOONstichting Gendt aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als de huurder bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzegt, vraagt WOONstichting Gendt aan de rechter om de huur te beëindigen en de huurder te veroordelen om de woning direct te verlaten. Deze eis wordt bijna altijd toegewezen. De kosten van gerechtelijke procedure alsmede alle kosten voor het weer verhuurklaar maken van de woning verhalen wij op de huurder. Deze kosten kunnen hoog oplopen. 

Webdesign: De Geus Internet