• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Hennep

Het telen van hennep (wiet) is bij wet verboden. Het is dus niet toegestaan om hennep in de woning, berging/schuur en/of bijbehorende buitenruimtes te telen.

Hennepteelt heeft nadelige effecten op verhuurde woningen en de leefomgeving

Het exploiteren van een hennepkwekerij leidt tot overlast en gevaar. Het veiligheidsgevoel van de omwonenden wordt daardoor aangetast. Het heeft een negatieve weerslag op de reputatie van de woonomgeving. Hennepteelt in onze woningen is dan ook ten strengste verboden.

Wat verstaan we onder hennep kweken?

Onder het houden van een hennepkwekerij wordt door WOONstichting Gendt verstaan: het laten groeien van hennep in of bij de woning. Daarnaast voert WOONstichting Gendt een ‘zero tolerance’ beleid. Dit betekent dat wij ook het bewaren, knippen of drogen van hennep niet toestaan. Daarbij maakt het niet uit of het in de hele woning gebeurt of alleen maar in de schuur/berging of op zolder. Ook het verhandelen van hennep vanuit de woning vindt WOONstichting Gendt ontoelaatbaar.

Hennep in de woning? Einde huurcontract!

In alle bovenstaande gevallen is er sprake van 'geen goed huurderschap'. WOONstichting Gendt stuurt in dat geval aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als de huurder bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzegt, vraagt WOONstichting Gendt aan de rechter om de huur te beëindigen en de huurder te veroordelen om de woning direct te verlaten. Deze eis wordt bijna altijd toegewezen. De kosten van gerechtelijke procedure en alle kosten voor het weer verhuurklaar maken van de woning verhalen wij op de huurder. Deze kosten kunnen hoog oplopen. 

Webdesign: De Geus Internet