• Tekstgrootte:
 • A
 • A
 • A

Langer zelfstandig wonen

Iedere huurder kan een aanvraag doen voor een voorziening uit het project Langer Zelfstandig Wonen. Uw aanvraag dient u in eerste instantie in te dienen bij het WMO loket van de Gemeente Lingewaard. Wordt deze niet goedgekeurd en bent u niet zelf in staat om voor de voorziening te zorgen, dan kunt u uw aanvraag bij ons indienen. In de regeling is bepaald dat u 50% van de kosten van de voorziening (inclusief montage) betaalt. Wij nemen de andere 50% voor onze rekening. Dit geldt voor zowel materiaal als de montagekosten. 

Bij Langer Zelfstandig Wonen zijn de volgende kernwoorden aan de orde:

 • Woningaanpassing(en)
 • Gebruiksgemak
 • Comfort
 • Valpreventie
 • Veiligheid (inbraak, brand)
 • Domotica (huisautomatisering)
 • Woonomgeving

Hoe vraagt u een voorziening aan? 

Stap 1 U dient uw aanvraag in bij het WMO loket van de gemeente Lingewaard. Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd en bent u zelf niet in staat om voor de voorziening te zorgen? Neemt contact met ons op. Dit kan telefonisch of per email (info@woonstichtinggendt.nl).  

Stap 2 Wij bezoeken u thuis. Gezamenlijk worden uw behoeften in kaart gebracht en wordt bepaald welke zaken u graag zou willen.  

Stap 3 U ontvangt van ons een offerte waarin wij opgave doen van de kosten voor de voorzieningen en de montage. Van deze kosten neemt WOONstichting Gendt de helft voor haar rekening. Als u akkoord bent met uw deel van de kosten stuurt u de offertebrief ondertekend aan ons terug. 

Stap 4 Na ontvangst van uw akkoord plaatsen wij de bestelling en|of verstrekken wij opdracht aan een aannemer. Op afspraak wordt de voorziening bij u geplaatst|aanbracht. U betaalt uw deel van de kosten aan WOONstichting Gendt. 

Stap 5 Als de werkzaamheden door derden zijn uitgevoerd vindt een controle plaats. 

Woonomgeving

Naast de aanpassingen ín de woning kunnen er ook in de woonomgeving zaken spelen. Deze splitsen we in woning gerelateerde omgevingzaken en gemeente gerelateerde omgevingzaken.

Woning gerelateerde omgevingzaken
 • Brandgangen en zijpaden
 • Bestrating op orde houden
 • Overhangende begroeiingen snoeien
 • Verlichting

Klachten hierover kunt u bij WOONstichting Gendt melden.

Gemeente gerelateerde omgevingzaken 
 • Trottoir
 • Straatverlichting
 • Struiken/bomen
 • Oversteekplaatsen

Klachten daarover kunt melden de gemeente Lingewaard.

Zorg

Tijdens het huisbezoek informeren wij ook naar uw behoefte aan zorg/huishoudelijke hulp. Voor nadere informatie wordt een afspraak gemaakt met de door u gewenste zorgaanbieder.

Webdesign: De Geus Internet