• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Langer zelfstandig wonen

Iedere huurder kan een aanvraag doen voor een voorziening uit het project Langer Zelfstandig Wonen. Uw aanvraag dient u in eerste instantie in te dienen bij het WMO loket van de Gemeente Lingewaard. Wordt deze niet goedgekeurd en bent u niet zelf in staat om voor de voorziening te zorgen, dan kunt u uw aanvraag bij ons indienen. In de regeling is bepaald dat u 50% van de kosten van de voorziening (inclusief montage) betaalt. Wij nemen de andere 50% voor onze rekening. Dit geldt voor zowel materiaal als de montagekosten. 

Bij Langer Zelfstandig Wonen zijn de volgende kernwoorden aan de orde:

  • Woningaanpassing(en)
  • Gebruiksgemak
  • Comfort
  • Valpreventie
  • Veiligheid (inbraak, brand)
  • Domotica (huisautomatisering)
  • Woonomgeving

Hoe vraagt u een voorziening aan? 

Stap 1 U dient uw aanvraag in bij het WMO loket van de gemeente Lingewaard. Wordt uw aanvraag niet goedgekeurd en bent u zelf niet in staat om voor de voorziening te zorgen? Neemt contact met ons op. Dit kan telefonisch of per email (info@woonstichtinggendt.nl).  

Stap 2 Wij bezoeken u thuis. Gezamenlijk worden uw behoeften in kaart gebracht en wordt bepaald welke zaken u graag zou willen.  

Stap 3 U ontvangt van ons een offerte waarin wij opgave doen van de kosten voor de voorzieningen en de montage. Van deze kosten neemt WOONstichting Gendt de helft voor haar rekening. Als u akkoord bent met uw deel van de kosten stuurt u de offertebrief ondertekend aan ons terug. 

Stap 4 Na ontvangst van uw akkoord plaatsen wij de bestelling en|of verstrekken wij opdracht aan een aannemer. Op afspraak wordt de voorziening bij u geplaatst|aanbracht. U betaalt uw deel van de kosten aan WOONstichting Gendt. 

Stap 5 Als de werkzaamheden door derden zijn uitgevoerd vindt een controle plaats. 

Zorg en huishoudelijke hulp

Tijdens het huisbezoek informeren wij ook naar uw behoefte aan zorg/huishoudelijke hulp. Voor nadere informatie wordt een afspraak gemaakt met de door u gewenste zorgaanbieder.

Webdesign: De Geus Internet