• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vervult de rol van werkgever, toezichthouder en klankbord voor het bestuur. De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende personen:

Een commissaris wordt getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Voorgenomen (her)benoemingen moeten voor een zienswijze worden voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties. Hierover leest u meer in het beoordelingskader. De honorering van de Raad van Commissarissen voldoet aan de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de beroepsregel VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties). De bezoldigingsgegevens worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag. De directeur-bestuurder wordt benoemd door de Raad van Commissarissen en moet voldoen aan de profielschets.


Een overzicht van de Raad van Commissarissen inclusief hun hoofd- en nevenfuncties én een rooster van aftreden vindt u onderstaand:


Overige documenten:

 

 

Webdesign: De Geus Internet