• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Waar staat WOONstichting Gendt voor?

Woningcorporaties staan voor hun kerntaak: zorgen voor huisvesting van mensen die daar niet zelfstandig in kunnen voorzien en die daar soms wat extra ondersteuning bij nodig hebben. Dat gaat verder dan het individuele belang van de bewoner. WOONstichting Gendt wil een organisatie zijn die midden in de samenleving staat. Daarom willen wij nadrukkelijk betrokken zijn bij zaken die raken aan huisvesting; niet alleen op sociaal-maatschappelijk terrein, maar ook in het fysieke domein als het gaat om verduurzaming, warmtetransitie en woonomgeving.  

We zijn er van doordrongen dat we een sleutelrol vervullen in de zorg voor het wonen en alles wat daarbij komt kijken in Gendt. Voor nu en in de toekomst. Dat vraagt soms om nieuwe aanpakken, verdere professionalisering en nieuwe verbindingen. Als maatschappelijk gedreven dienstverlener in de sociale huisvesting willen wij van betekenis zijn voor huurders en woningzoekenden die zich al jaren in Gendt thuis voelen. Daarbij willen we meer zijn dan een verhuurder van woningen. We willen randvoorwaarden scheppen zodat onze huurders van hun huis een thuis kunnen maken én kunnen wonen in een fijne buurt én kunnen meedoen in de samenleving.

Dat kunnen we niet alleen. We werken samen met onze huurders(organisatie), bewonersgroepen, de gemeente, maatschappelijke partners zoals zorg- en welzijnsorganisaties en marktpartijen. Op een aantal vlakken werken we al samen met collega corporaties in de regio. Dat willen we versterken en uitbreiden. Ons netwerk is sterk en veerkrachtig en dat willen we ook graag zo houden.

Dicht bij onze huurders

We staan dicht bij onze huurders, dat is onze kracht. Dat horen we van onze huurders en onze samenwerkingspartners. We zijn door onze kleinschalige organisatie in staat om snel te handelen als de situatie van huurders daarom vraagt. Onze kracht zit ook in de verbinding met de lokale gemeenschap, de houding en betrokkenheid onze medewerkers, de korte lijnen met organisaties waarmee we nauw samenwerken. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we kwalitatief goede en betaalbare huurwoningen bieden.

 

Onze missie

We hebben een brede blik op wonen. We vinden het belangrijk dat onze huurders in een fijne buurt van hun huis een thuis kunnen maken. We hechten er waarde aan als bewoners respectvol met elkaar omgaan en naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. We willen juist van betekenis zijn voor die huurders voor wie dit niet makkelijk is.

 

Onze visie

WOONstichting Gendt wil een organisatie zijn die in verbinding staat met bewoners, buurten en samenwerkingspartners en die inspeelt op woonvragen in Gendt. Zo leveren we onze bijdrage aan een sterk, zorgzaam, duurzaam en toekomstbestendig woonklimaat in Gendt, waar mensen meedoen en naar elkaar omkijken. Met open blik en oog voor de verschillende situaties van huurders gaan we voor de beste oplossing. Op deze manier willen we maatschappelijk van betekenis zijn.

 

Ons ondernemingsplan

Onze missie en visie staan uitgebreid beschreven in ons ondernemingsplan (deze wordt op korte termijn gepubliceerd).

Webdesign: De Geus Internet