• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Overlast

Als u prettig wilt wonen, is het belangrijk dat u en uw buren een beetje rekening met elkaar houden. Mensen hebben allemaal hun eigen gewoontes, leeftijd, gezinssamenstelling, cultuur, dagindeling, karakter en hobby's. Dat is vaak gezellig, maar verschillen in leefgewoontes kunnen ook leiden tot irritaties.
 
"Beter een goede buur dan een verre vriend" is een spreekwoord dat we bijna allemaal kennen. Buren hebben we allemaal. We leven dicht op elkaar en dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Behalve het voordeel van buren die je helpen als het nodig is, heb je soms ook buren die op één of andere manier overlast veroorzaken. Geluidsoverlast komt veel voor, maar er zijn ook andere vormen van burenoverlast, zoals rommel en stank. Vaak kan het probleem eenvoudig worden opgelost door er gewoon met elkaar over te praten.
 
Overlast van buren kan na verloop van tijd erg vervelend worden. Laat het niet zover komen, maar benader de buren die de overlast veroorzaken. U kunt in een vroeg stadium van de overlast de buren misschien al zonder teveel emoties aanspreken. Dat vergroot de kans op een oplossing. Zijn de emoties hoog opgelopen, dan is de kans daarop een stuk kleiner. 
 
Voorkomen is beter
Het is natuurlijk beter om overlast te voorkomen. Door zelf geen overlast te veroorzaken en contact te onderhouden en afspraken te maken met uw buren, verhoogt u de kans op een goede onderlinge relatie. Het is immers voor een ieder van belang om in een goede, rustige en veilige buurt te wonen.
Klachten melden
Klachten melden
Mocht er sprake zijn van overlast die door u niet valt op te lossen dan kunt u het meldingsformulier overlast indienen. Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mevrouw A.M. Obdam (sr. adviseur Wonen en Leefbaarheid).
 

Hennep

Het telen van wiet is bij wet verboden. Dit geldt voor het volledige gehuurde van al onze woningen. Wij verstaan onder het gehuurde: uw woning, berging|schuur en bijbehorende buitenruimtes.

Hennepteelt heeft nadelige effecten op verhuurde woningen en de leefomgeving

Het exploiteren van een hennepkwekerij leidt tot overlast en gevaar. Het veiligheidsgevoel van de omwonenden wordt daardoor aangetast en het heeft een negatieve weerslag op de reputatie van de woonomgeving. Hennepteelt in onze woningen is dan ook ten strengste verboden.

Hennep? Einde huurcontract!

Als u toch hennep kweekt, bewaart of verkoopt, dan stuurt WOONstichting Gendt aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als u niet vrijwillig opzegt, dan starten wij een juridische procedure met als doel ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. De kosten van de juridische procedure komen volledig voor uw rekening.

Wat verstaan we onder hennep kweken?

Onder het houden van een hennepkwekerij wordt door WOONstichting Gendt verstaan: het laten groeien van hennep in of bij de woning. Daarnaast voert WOONstichting Gendt een ‘zero tolerance’ beleid. Dit betekent dat wij ook het bewaren, knippen of drogen van hennep niet toestaan. Daarbij maakt het niet uit of het in de hele woning gebeurt of alleen maar in de schuur/berging of op zolder. Ook het verhandelen van hennep vanuit de woning vindt WOONstichting Gendt ontoelaatbaar.

Hennep in de woning leidt altijd tot beëindiging van het huurcontract

In alle bovenstaande gevallen is er sprake van 'geen goed huurderschap' en stuurt WOONstichting Gendt aan op beëindiging van de huurovereenkomst. Als de huurder bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzegt, vraagt WOONstichting Gendt aan de rechter om de huur te beëindigen en de huurder te veroordelen om de woning direct te verlaten. Deze eis wordt bijna altijd toegewezen. De kosten van gerechtelijke procedure alsmede alle kosten voor het weer verhuurklaar maken van de woning verhalen wij op de huurder. Deze kosten kunnen hoog oplopen. 

Webdesign: De Geus Internet