• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Algemene huurvoorwaarden

Als u een woning huurt bij WOONstichting Gendt, maken wij afspraken met u over zaken die met het huren en bewonen van een woning te maken hebben. Deze afspraken over de rechten en plichten van huurder en verhuurder, zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene huurvoorwaarden.  Niet iedere huurovereenkomst is exact hetzelfde, want niet iedere woning of woonvorm is hetzelfde.

Webdesign: De Geus Internet