• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huuraanpassing

De huuraanpassing is iets dat jaarlijks terugkomt. De huurprijs van bijna alle huurwoningen in Nederland verandert jaarlijks per 1 juli. Dit geldt ook voor onze woningen. De minister van Binnenlands Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt de grenzen en de voorwaarden.

Op tijd in de bus

Het huuraanpassingsvoorstel moet minstens twee maanden van te voren in een brief worden meegedeeld. Bij een wijziging per 1 juli moet de brief dus vóór 1 mei bij u in de bus liggen. In de brief moeten minimaal de volgende gegevens staan:

Webdesign: De Geus Internet