• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Huurprijs en servicekosten

U huurt een woning van WOONstichting Gendt en daarvoor betaalt u elke maand huur. In uw huurovereenkomst staat welke huurprijs u moet betalen. De huurprijs wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd. De huurprijs bestaat uit twee delen: 

Netto (kale) huur

De kale huurprijs wordt bepaald door het kwaliteitsniveau van de woning. Het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld aan de hand van een objectief landelijk puntensysteem (de woningwaardering). Een woning krijgt o.a. punten voor de WOZ waarde, de oppervlakte van de vertrekken, het energielabel of de energieindex van de woning, het sanitair, het oppervlakte van de tuin, het type woonvorm, de ligging, etc. Ook wordt rekening gehouden met de populariteit van de woningen in de buurt. Het totaal van de punten bepaald de maximaal redelijke huur. Deze huur wordt vastgesteld door het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voorheen VROM). 

Servicekosten

Huurders betalen naast de (kale) huurprijs voor de woning ook een maandelijks bedrag aan vaste en optionele servicekosten. De vasten kosten zijn bijvoorbeeld de schoonmaak en verlichting van gemeenschappelijke ruimten, onderhoud van (lift)installaties, tuinonderhoud etc.. De optionele servicekosten zijn bijvoorbeeld de serviceverzekering Fonds Klein Onderhoud en de collectieve glasverzekering. Welke servicekosten u betaalt vindt u terug in uw huurovereenkomst.

Webdesign: De Geus Internet