• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Betalingsregeling

U huurt een woning bij WOONstichting Gendt en daarvoor betaalt u elke maand huur. In de huurovereenkomst is opgenomen dat u de huur bij vooruitbetaling dient te voldoen. Dit betekent dat de huur uiterlijk op de 1e van de maand betaald moet worden. 

Het kan gebeuren dat u niet in staat bent om de huur tijdig en|of volledig te voldoen. Op dat moment heeft u een huurachterstand. Breng ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. We gaan dan samen op zoek naar een oplossing. In overleg is het mogelijk om het gemiste bedrag in termijnen later te voldoen. Dit brengt geen extra kosten met zich mee.  

Wilt u een betalingsregeling afspreken? Neem dan contact ons op. Ons telefoonnummer is (0481) 42 43 83 en ons mailadres is info@woonstichtinggendt.nl.    

Vroegsignalering

Begin 2020 is binnen de gemeente Lingewaard een start gemaakt met het project vroegsignalering. Doel van die project is om al bij kleine betaalachterstanden contact te zoeken en gezamenlijk te kijken of er oplossingen zijn. In veel gevallen ontstaan de problemen niet door een verkeerd uitgave gedrag maar door het mislopen van inkomsten! Het project is een groot succes. Sinds 1 januari 2021 is de wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht geworden. De vroegsignalering is onderdeel van deze wet. In de gemeente Lingewaard is een medewerker van Rijnstad degene die contact zoekt. 

Het bieden van hulp in een vroeg stadium is een win-win situatie. Doordat de betalingsachterstanden nog niet zo groot zijn kan vaak de gang naar de wettelijke schuldsanering worden vermeden. Door middel van aanspraak op wettelijke regelingen en/of betalingsregelingen kan een schuld veelal volledig worden voldaan. Gunstig voor schudenaar én voor schuldeisers!

Heeft u een (kleine) betalingsachterstand of verkeert u financieel in lastige tijden? Aarzel dan niet en neem contact op met ons of met Rijnstad. Hulp is (wettelijk) geregeld en voor iedereen beschikbaar.  

 

Webdesign: De Geus Internet