• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Directeur-bestuurder Germa Knuver vertrekt bij WOONstichting Gendt

Germa Knuver neemt afscheid als directeur-bestuurder van WOONstichting Gendt en maakt per 1 februari de overstap naar een andere woningcorporatie. Ze wordt de nieuwe directeur-bestuurder bij Destion in Noord-Limburg.

Germa deelt haar gedachten over haar vertrek: “Onlangs heb ik laten weten dat ik WOONstichting Gendt per 1 februari 2024 ga verlaten.

Toen ik in Gendt kwam werken heb ik van de RvC een drieledige opdracht meegekregen; ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie, ontwikkelen vastgoedsturing en realisatie van de vastgoedopgaven en het ontwikkelen van fusie-/samenwerkingsplannen.

Met veel plezier heb ik de afgelopen vier jaar samen met de medewerkers, Huurders Vereniging Gendt (HVG) en onze partners aan deze opdracht gewerkt. WOONstichting Gendt heeft een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Er staat een professionele organisatie, we zijn aan de slag met onze vastgoedprojecten en het fusietraject met Waardwonen is in gang gezet om zo de opgaven in deze regio ook in de toekomst te kunnen blijven realiseren.

Mijn bestuursopdracht is daarmee (zo goed als) voltooid. Het is niet mijn ambitie is om mij nog langjarig te verbinden aan WOONstichting Gendt of de fusieorganisatie. Wel wil ik graag nog een bestuursperiode in een andere omgeving als corporatiebestuurder aan de slag gaan. Dat ga ik met ingang van 1 februari 2024 doen bij Destion, een corporatie die actief is in Noord-Limburg.

De RvC van WOONstichting Gendt zal in overleg met het Management Team, de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) en HVG een interim-bestuurder aantrekken. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn opvolger de ingezette koers voortzet en de belangen van de huurders en de medewerkers van WOONstichting Gendt in het fusietraject goed zal behartigen, zodat het fusietraject succesvol afgerond kan worden.

Ik ben nog niet weg, maar wil bij deze alvast alle collega’s bedanken die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor de huidige en toekomstige huurders. Dank ook aan het bestuur van HVG, de collega’s van Waardwonen en al onze samenwerkingspartners. Het was mij een genoegen. Tot ziens!”

Bij Destion zal Germa de opvolger worden van Wilbert Pothoff, die met pensioen gaat.


Reactie Raad van Commissarissen WOONstichting Gendt

We vinden het erg jammer dat Germa WOONstichting Gendt na een vruchtbare periode van ruim vier jaar gaat verlaten. Gedurende deze periode hebben wij op een constructieve, transparante, en aangename wijze met haar samengewerkt. Zij heeft de gestelde opdrachten vrijwel volledig afgerond, waardoor haar keuze begrijpelijk en respectabel is.

Door haar toewijding en inspanningen heeft WOONstichting Gendt zich verder ontwikkeld en geprofessionaliseerd. Onder leiding van Germa heeft vastgoedsturing, waarbij de woningvoorraad doelgericht en effectief wordt beheerd, een centrale rol gekregen. Dankzij regionale gesprekken zijn er uitstekende samenwerkingen tot stand gekomen. Bovendien ervaren medewerkers een hoge mate van tevredenheid over hun werk en de veilige werkomgeving.

Het is bewonderenswaardig hoe Germa wegen heeft gevonden om de verbinding met en het vertrouwen van huurders en de Huurders Vereniging Gendt (HVG) te versterken. De huidige samenwerking met hen verloopt op een prettige en constructieve wijze. Het vertrouwen wordt onderstreept door het positieve advies van HVG om door te gaan met het verkennen van een fusie met collega-woningcorporatie Waardwonen. Germa heeft, samen met de directeur-bestuurder van Waardwonen, voorstellen gedaan waarop wij kunnen voortbouwen.

Wij wensen Germa oprecht veel succes en werkplezier toe bij Destion. Zij mogen zich gelukkig prijzen met haar, terwijl wij applaus geven voor haar bijdrage aan WOONstichting Gendt. Dankjewel!

Hoe verder?

Wij streven ernaar om de vacature voor de positie van directeur-bestuurder zo spoedig mogelijk in te vullen door de aanstelling van een interim-directeur. Momenteel wordt hier hard aan gewerkt. Daarbij hebben we het volste vertrouwen dat de interim-opvolger de ingezette koers met betrekking tot het fusieproces zal handhaven. We garanderen een zorgvuldige afronding van dit proces, in het belang van huurders en woningzoekenden.

Daarnaast krijgt de opvolger de taak om onze huurders met volle energie zo goed mogelijk te blijven bedienen. WOONstichting Gendt blijft zich inspannen om zo duurzaam mogelijke, goede en goed onderhouden betaalbare woningen te verhuren aan mensen die hier dringend behoefte aan hebben.

Tot slot willen wij ons - samen met de interim-directeur inzetten - om het vertrouwen en werkplezier van de medewerkers van WOONstichting Gendt zo goed mogelijk te behouden en verder uit te bouwen. Zij leveren fantastisch werk en streven ernaar dit te blijven doen.

Namens de Raad van Commissarissen van WOONstichting Gendt

Bert Ploeg, voorzitter


Reactie Erik Cuppen, directeur-bestuurder Waardwonen

Het besluit van Germa om WOONstichting Gendt te verlaten, vind ik persoonlijk zeer spijtig. In de afgelopen jaren hebben we nauw samengewerkt om een thuis te realiseren voor onze huurders en woningzoekenden in Lingewaard. Gezamenlijk hebben we prestatieafspraken vastgelegd met onze huurdersorganisaties en de gemeente, gericht op de huisvesting van al onze doelgroepen, betaalbaarheid, en de kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Onze hechte band heeft geleid tot verdere samenwerking, waaronder de oprichting van één gezamenlijk team Bedrijfsvoering (voor Waardwonen en WOONstichting Gendt) en de gezamenlijke keuze voor hetzelfde ERP-systeem (het primaire ICT-systeem waarin onder andere gegevens worden vastgelegd over onze huurders, woningen en leveranciers). Het voelt dan ook als een natuurlijke en logische stap dat we gezamenlijk hebben gekeken naar de meerwaarde van zelfstandig blijven, intensief samenwerken of fuseren. Na grondig onderzoek hebben we besloten tot het inzetten van een formeel fusieproces.

Ik waardeer Germa enorm vanwege haar toewijding aan de huurders en haar warme persoonlijkheid. We hebben niet alleen prettig samengewerkt, maar delen ook een gemeenschappelijke visie en waarden waarop we nu kunnen voortbouwen om de kansen die er liggen te benutten. Ik heb dan ook het volste vertrouwen dat we de ingeslagen weg goed kunnen afronden met haar opvolger.

Germa, ik wil je graag bedanken voor de plezierige samenwerking, jouw betrokkenheid en de waardevolle bijdrage die je hebt geleverd aan de volkshuisvestelijke uitdagingen in Lingewaard. We zullen je missen!

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet