• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuwe huurprijzen per 1 juli 2024

De huurprijs van (bijna) alle huurwoningen in Nederland verandert jaarlijks per 1 juli. Dit geldt ook voor de woningen van WOONstichting Gendt. De minister bepaalt elk jaar de grenzen en de voorwaarden van  de huuraanpassing.

U krijgt rond 24 april een e-mail of brief met de huuraanpassing

We sturen al onze huurders een e-mail of brief met de huuraanpassing. Of u een e-mail of een brief krijgt hangt af van de uw ingestelde voorkeur. 

In de e-mail of brief staat onder andere:

  • de huidige huurprijs;
  • het percentage of bedrag van de huurverhoging of verlaging;
  • de ingangsdatum;
  • hoe en tot wanneer u bezwaar kunt maken.

Lees meer in de Huurkrant

Heeft u na het lezen van de e-mail / brief nog vragen of wilt u meer weten? Lees dan de online Huurkrant. Hierin staat meer informatie over het huurbeleid van de overheid, bezwaarmogelijkheden, huurtoeslag en passend toewijzen.

U krijgt namens de Huurdersvereniging Gendt ook een papieren brochure (Huurwijzer) met informatie aangeboden. Deze krijgt u in de brievenbus.

Bent u al lid van Huurdersvereniging Gendt?

Geen lid van de huurdersvereniging maar wilt u dat wel? Op dit kaartje staat hoe u dat kunt regelen. 
Bent u al wel lid? Vul het kaartje dan ook in. Dan controleren ze of ze de juiste gegeven van u hebben. 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet