• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Onafhankelijk vraaggesprek met bezoekers tijdens de belanghebbendenbijeenkomst op 8 september 2021

Tijdens de belanghebbendenbijeenkomst werden veel van de aanwezige bezoekers aangesproken door Peter Baetsen (eigenaar van Woordendaed). Peter was gevraagd om onafhankelijk de bezoekers een aantal vragen voor te leggen. Van deze gesprekken heeft hij een impressie geschreven welke wij met u willen delen.

 

Een impressie geschreven door Peter Baetsen

Op woensdag 8 september 2021 organiseerde WOONstichting Gendt de jaarlijkse belanghebbendenbijeenkomst. Op de avond waren ruim 50 huurders  aanwezig. Vertegenwoordigers van de Huurdersvereniging en Gendt mot Gendt blieve waren aanwezig. Ook de politiek, collega corporaties,  de Lingewaard Energie coöperatie en leden van de Raad van Commissarissen waren er. De bezoekers werden in informatie tenten rond het kantoor geïnformeerd over het werk van de woonstichting. Er stond een informatie tent met informatie over de nieuwbouwplannen, het beleid voor de toekomst en de onderhoudsaanpak. Ook medewerkers van de afdeling Wonen gaven informatie en beantwoordden vragen. Verder konden de bezoekers een rondleiding krijgen door het nieuwe kantoor.


Bij de ingang vroeg ik een aantal genodigden wat ze dachten van de uitnodiging voor de bijeenkomst. Ook heb ik een ronde gemaakt op de avond en mensen vragen gesteld over het beleid van de woonstichting, de communicatie met huurders en het nieuwe pand. Aan het einde van de avond heb ik de medewerkers gevraagd naar hun ervaringen op deze avond.


De antwoorden van de aanwezige huurders op de eerste vraag waren erg verschillend. Sommigen kwamen uit nieuwsgierigheid, anderen hadden een kritische houding.


Ook waren er huurders met een duidelijke vraag: “Mijn vrienden hebben de overstap al gemaakt naar een senioren appartement, ik heb ook plannen om dat te doen. Ik kom eens kijken wat er mogelijk is”. Sommige huurders wilden graag een gesprek met een medewerker van de woonstichting. Uiteraard werd daar ruimte voor gemaakt. Over de dienstverlening van WOONstichting Gendt zijn de meeste bezoekers zeer tevreden gaven Cora Barten en Daniëlle Menting van de afdeling Wonen aan. De huurders vinden persoonlijk contact het fijnste.


Het grootste deel van de aanwezig huurders was 60-plus. Er waren enkele jongere huurders. Een van de aanwezige jongeren stelde dat de woonstichting meer moet doen voor jongeren, bijvoorbeeld het bouwen van betaalbare woningen voor starters. “Daarmee maak je weer plekken vrij voor anderen die willen huren”. Ze vond het fijn om de nieuwe medewerkers te ontmoeten. Tenslotte vertelde ze dat ze graag wil meedenken over het beleid van de woonstichting.


De kritische huurders hadden moeite met een aantal veranderingen en willen meer inspraak. Een van hen zei: “De woonstichting is niet meer wat het was”. 


Een groot deel van de huurders die ik sprak was tevreden over de woonstichting. “Als ik bel en ik heb wat dan komen ze”, gaf een huurder aan. Verder wordt de sociale kant van de woonstichting erg gewaardeerd. Als mensen hun huur niet meer kunnen betalen of er spelen andere zaken, dan wordt daar door de woonstichting rekening mee gehouden. “De woonstichting komt achter de voordeur, die kan daar dingen signaleren. Dat is belangrijk”.   


Ook ‘het gedoe’ tussen de huurdersvereniging en de woonstichting kwam aan bod. De meeste mensen die ik sprak vinden dat er een oplossing moet komen. Een huurder die het van een afstand bekijkt: “Ik ben ook kritisch op het beleid van de woonstichting, maar ga aan tafel, zeg wat je op je hart hebt, en probeer dan als volwassen mensen tot een oplossing te komen. Want uiteindelijk zijn alle huurders in Gendt de dupe van deze situatie”. Ook Cora Barten en Daniëlle Menting hoorden soortgelijke opmerkingen aan hun kraam. Sommige huurders storen zich aan de negatieve berichten in de pers en hopen dat er snel een oplossing komt en dat de relatie tussen de huurdersvereniging en de woonstichting verbetert.   


Er waren ook huurders die mij vertelden hoe blij ze zijn met hun woning. “Ik ben vanuit de Staatsliedenbuurt verhuisd naar de mooiste woning van heel Gendt”, zei een trotse huurder. Een andere huurderwas heel blij met zijn overstap naar het complex aan de Burchtgraafstraat . We doen heel veel samen vertelde hij glunderend. En we hebben een mooie ontmoetingsruimte. Volgens Cor van Beers, die bij de informatiestand nieuwbouw stond, waren de reacties op de plannen van de woonstichting positief. Een bezoeker wilde wel gaan wonen in het plan bij de Kosterij. “Leuk plan, wanneer is het klaar”.  


Er was een ouder echtpaar dat de dag tevoren het college van B&W van de gemeente Lingewaard op bezoek had gehad in hun woning. Het college kreeg een toelichting op de plannen van de woonstichting en daarbij was onder andere dit echtpaar bezocht. Ze vonden het bijzonder: “Het hele peloton kwam langs”. Ze zien hun buurt wel veranderen. Meer mensen van buitenlandse komaf. Over Entree: “Het is nieuw. Elke gemeente is verplicht om huisvesting te bieden voor mensen die op zoek zijn naar een woning. Daar kan Woonstichting Gendt weinig aan veranderen”.  


Aan Rob Vermeulen en Ferdi Groenen van de afdeling Bedrijfsvoering vroeg ik naar hun ervaringen op de avond. Rob Vermeulen: “Van het ondernemingsplan is bekend dat het er is. De inhoud is (nog) minder bekend”. In het ondernemingsplan staat dat WOONstichting Gendt gaat professionaliseren. Sommige huurders waren hierover kritisch: “Eerst zien, dan geloven”. Maar tegelijkertijd vonden ze het wel goed om te horen en te lezen dat we daar mee bezig zijn, vertelde Rob Vermeulen. Rob Vermeulen en Ferdi Groenen hoorden van huurders dat de herkenbaarheid van WOONstichting Gendt is verbeterd. Dat geldt voor het kantoorpand maar ook voor de website. Die wordt goed bekeken.  


Over het nieuwe pand van de woonstichting zijn de meningen verdeeld. Sommigen bezoekers gaven aan dat ze zichtbaarheid van WOONstichting Gendt veel beter vinden dan in het vorige kantoor. Anderen vinden dat er te veel geld aan uitgegeven is. Bij de informatie tent van Stichting Welzijn Lingewaard vertelde een medewerker van SWL dat het idee om de ontvangstfunctie van SWL onder te brengen in het nieuwe kantoor van de woonstichting helaas niet langer kan doorgaan. SWL wil alle functies onderbrengen in de Leemhof.  Ze zei dat ze de samenwerking tussen SWL en de medewerkers van de woonstichting goed vindt.  


De vertegenwoordigers van Lingewaard Energie coöperatie vertelde dat ze sinds kort contact hebben met Woonstichting Gendt. Ze vinden de woonstichting een interessante partner om mee samen te werken aan de verduurzaming. Niet alleen wat betreft het vastgoed maar ook bij het zorgen voor bewustwording onder de inwoners van Lingewaard. “Als mensen bewust energie gaan gebruiken kunnen ze al veel besparen, daar kan de corporatie ook een rol bij spelen”. Een medewerker van WaardWonen die aanwezig was zei “Het ondernemingsplan van WOONstichting Gendt is een inspirerend voorbeeld voor onze corporatie. De leden van de Raad van Commissarissen vonden het fijn om open te praten met de aanwezigen. Dat ging niet alleen over wat er goed gaat, maar ook over de dingen die beter kunnen, zei voorzitter Bert Ploeg. 


Ik denk dat het een geslaagde avond was. Ik wil eindigen met een beeld dat mij is bijgebleven. Alle aanwezigen, kritisch op  WOONstichting Gendt of zeer tevreden, laten merken dat de betrokkenheid van WOONstichting Gendt met Gendt heel groot is.


Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet