• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Lingewaard

In Gendt willen we ruimte bieden aan kwetsbare mensen die na een periode van beschermd wonen toe zijn aan een vervolgstap: zelfstandig wonen! Voor hen introduceren we samen de Opstapregeling.

De Opstapregeling is een samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, de woningcorporaties WOONstichting Gendt en Waardwonen en de zorgaanbieders Albero Zorggroep, de Amethyst, de Driestroom en het gezinshuis Gentle.

Op maandag 27 maart om 11.00 uur ondertekenden wij de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 april 2023 kan iedereen die bij de doelgroep hoort, gebruikmaken van de Opstapregeling. Het gaat hierbij om ongeveer 10 inwoners per jaar.

"Een plek bieden in Gendt aan mensen die toe zijn aan een volgende stap na het beschermd wonen. Dat is iets waar WOONstichting Gendt graag een rol in speelt. Ik ben dan ook blij dat we nu samen met gemeente, zorgpartijen en Waardwonen de Opstapregeling hebben."

Germa Knuver, directeur-bestuurder WOONstichting Gendt

Wat is de Opstapregeling?

De jongeren en volwassenen die een stap gaan maken van beschermd wonen naar zelfstandig wonen, kunnen hierbij hulp gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze niet zelfstandig een woning kunnen vinden. Daarom is er de Opstapregeling. Hierin staan de afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders. En ook voor wie de Opstapregeling is.

Met de Opstapregeling krijgt een inwoner voorrang op een eigen woning. Een voorwaarde is wel dat die persoon hulp krijgt bij het (weer) zelfstandig wonen. Dit heet ambulante begeleiding. Een andere voorwaarde is dat de persoon een band heeft met de gemeente Lingewaard en een eigen netwerk heeft of op kan bouwen. Zodat hij/zij op die manier een goede doorstart kan maken. Zo kan deze persoon weer werken en meedoen in de maatschappij.

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet