• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Opvang en huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne

Opvang en huisvesting vluchtelingen uit Oekraïne

  

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen gevlucht en op zoek naar een veilige plek. De opvang in Lingewaard zal vooral gericht zijn op een langer verblijf. Het gaat voorlopig om een groep van 100 – 150 mensen waar opvang voor geboden zal worden.

Geschikte locaties 
In de gemeente Lingewaard wordt gekeken welke locaties geschikt zijn om deze vluchtelingen op te vangen. De corporaties hebben samen met de verantwoordelijke wethouders gekeken welke locaties geschikt zouden kunnen zijn voor een langer verblijf. Deze locaties worden beoordeeld door de Veiligheidsregio.

Staatsliedenbuurt wordt niet ingezet voor opvang
Met de wethouders is besproken dat de sloopwoningen uit de Staatsliedenbuurt niet worden gebruikt voor opvang van vluchtelingen. De gemeente Lingewaard heeft namelijk de vraag gekregen om opvang voor een langer verblijf te organiseren. De verwachting is dat dit opvang voor enkele jaren kan zijn. Voor de Staatsliedenbuurt is met de ontwikkelaar afgesproken binnen welke termijn de nieuwbouw opgeleverd moet worden. Om deze planning te kunnen halen moeten alle woningen op 1 mei 2022 leeg zijn. In de contracten is vastgelegd dat er hoge boetes opgelegd worden, als de woningen niet op tijd opgeleverd worden. In deze krappe woningmarkt zijn we er bij gebaat dat de termijn waarop de 92 nieuwe huurwoningen verhuurd kunnen worden zo kort mogelijk is.

Kan ik als huurder gastgezin worden? 
Enkele inwoners hebben zich gemeld om als gastgezin vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Overweegt u om zelf gastgezin te worden bespreek dit dan van tevoren met WOONstichting Gendt. Het is mogelijk dat de opvang van vluchtelingen financiële consequenties voor u heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld gekort worden op uw huurtoeslag of uitkering. Uw huis beschikbaar stellen voor mensen die uit een oorlogsgebied komen kan ingrijpend zijn. We vinden het daarom belangrijk dat gastgezinnen zich laten begeleiden en ondersteunen door Vluchtelingenwerk. Op de website van de gemeente Lingewaard vindt u informatie over zelf hulp of opvang bieden (www.lingewaard.nl/zelf-hulp-of-opvang-bieden)

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet