• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Visitatierapport WOONstichting Gendt 2018-2021

Onze visitatie over de periode 2018-2021 is afgerond. Eens in de vier jaar worden de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties beoordeeld. Onze visitatie is uitgevoerd door Pentascope. Wij zijn trots op de mooie beoordeling van WOONstichting Gendt.  

 ‘Van bewogen worden naar in beweging zijn’ 
Zo luidt de titel van de recensie van de visitatiecommissie. “De organisatie is stevig geprofessionaliseerd, de onderlinge verhoudingen zijn verbeterd en gestabiliseerd, een groot project dat al een tijd lang niet van de grond kwam, is ontwikkeld en in uitvoering gebracht, en de samenwerking met andere corporaties wordt opgezocht en concreet vormgegeven. Er wordt kortom flink gebouwd, zowel aan de organisatie als in de buitenwereld. Opmerkelijk is de grote rol die WOONstichting Gendt speelt in het sociale domein. Op het gebied van vastgoed zijn er veel woningen geschikt voor ouderen en veel ook in de buurt van een zorgorganisatie zodat wonen met zorg mogelijk is. Daarnaast besteedt ze veel aandacht aan individueel contact met huurders, langer thuis blijven wonen, betalingsproblemen, leefbaarheid, overlast en het contact met allerlei instanties die in dit werkveld zijn betrokken. Een opmerkelijke prestatie voor een corporatie van deze omvang”, zo schrijft de visitatiecommissie in het visitatierapport.  

Waardevolle opbrengst  
We zijn trots op de positieve resultaten en de vooruitgang die we geboekt hebben ten opzichte van de vorige visitatie, maar vooral blij met de inhoudelijke opbrengst van de visitatie en de waardevolle gesprekken die we gevoerd hebben met onze belanghebbenden. Het is fijn dat gezien wordt wat we doen en dat de visitatiecommissie aangeeft waarin we soms zelfs uitblinken als kleine corporatie. Met de aanmoedigings- en verbeterpunten kunnen we zeker aan de slag. 

Interesse in het visitatierapport en de bestuurlijke reactie? 
https://cdn1.woonstichtinggendt.nl/uploads/Editor/PDF/visitatierapport-ws-gendt-1-0-definitief.pdf 
https://cdn1.woonstichtinggendt.nl/uploads/Editor/20220408-bestuurlijke-reactie-visitatie.pdf

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet