• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Werkbezoek Raad van Commissarissen

Op maandag 13 september 2021 is de Raad van Commissarissen van WOONstichting Gendt  op werkbezoek geweest.

Wat houdt een werkbezoek in en wat het doel daarvan?
Ongeveer zes keer per jaar is er een vergadering met de Raad van Commissarissen. Bij het jaarlijkse werkbezoek gaan we met de Raad van Commissarissen in gesprek over ons dagelijkse werk en gaan we het dorp in. Zo kunnen de commissarissen onze activiteiten en projecten zien, die zij kennen uit de vergaderstukken. Daardoor krijgt de Raad van Commissarissen meer inzicht in ons werk en kunnen zij hun rol als toezichthouder beter vervullen.

Uit wie bestaat de Raad van Commissarissen ?
De Raad bestaat uit 3 commissarissen. De heer Bert Ploeg (voorzitter), de heer Jan Wezendonk (huurderscommissaris) en mevrouw Marieke Van der Meijden.

Wat doet de Raad van Commissarissen? 
De Raad van Commissarissen vervult drie rollen, te weten:

  • De rol van toezichthouder op het besturen van de corporatie
  • De rol van werkgever voor de directeur-bestuurder.
  • De rol van klankbord en raadgever voor de directeur-bestuurder.

De raad vervult deze rollen binnen de grenzen van haar bevoegdheden die in de statuten en wet zijn omschreven deze kunt u lezen hier lezen.

Hoe zag het programma van dit werkbezoek eruit?
Na ontvangst zijn de commissarissen in gesprek geweest met de medewerkers over verschillende onderwerpen; wonen en leefbaarheid, onderhoud en bedrijfsvoering. Op deze manier ontstond er een goede kijk op de werkzaamheden en vraagstukken waar de medewerkers dagelijks voor staan. Hierna heeft de Raad van Commissarissen een wandeling langs ons woningbezit en diverse projecten gemaakt. Bij het bezoek aan de Staatsliedenbuurt zijn ook enkele huurders betrokken geweest. Wij willen deze huurders nogmaals bedanken voor hun medewerking. De gevoerde gesprekken waren zeer waardevol. Het inspirerende werkbezoek werd afgesloten met een informeel samenzijn.

Fotoreportage
Van het werkbezoek is een kleine fotoreportage gemaakt. Die kunt u hieronder bekijken. 

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet