• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Wijziging Raad van Commissarissen

  

 

Per 1 januari 2021 zal de samenstelling van de Raad van Commissarissen van WOONstichting Gendt wijzigen.

Op 31 december 2020 zal de heer H.J.P. van Wissen wegens het verlopen van zijn 2de zittingstermijn de functie van voorzitter binnen de Raad van Commissarissen neerleggen. De heer B. Ploeg zal per 1 januari 2021 de functie van voorzitter overnemen. Mevrouw M.A.M Van der Meijden zal  per 1 januari 2021 aantreden als nieuw lid van de Raad, samenstelling Raad van Commissarissen.

Sinds 1 januari 2021 bestaat de Raad van Commissarissen uit de volgende commissarissen:

De heer B. (Bert) Ploeg, voorzitter
De heer J.W.A. (Jan) Wezendonk (op voordracht van huurders), vice voorzitter
Mevrouw M.A.M. (Marieke) Van der Meijden

WOONstichting Gendt bedankt de heer H.J.P. (Eric) Van Wissen voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren (2012-2020) en heet mevrouw M.A.M. Van der Meijden van harte welkom.

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet