• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

WOONstichting Gendt en Huurdersvereniging Gendt tekenen samenwerkingsovereenkomst

PERSBERICHT


Gendt, 1 maart 2022

 


WOONstichting Gendt en HV Gendt sluiten samenwerkingsovereenkomst

U heeft eerder kunnen lezen dat de huurdersvereniging Gendt en WOONstichting Gendt weer in gesprek zijn met elkaar. De samenstelling van het bestuur van HV Gendt is gewijzigd. Het nieuwe bestuur en WOONstichting Gendt zijn gaan praten over de onderlinge samenwerking.  De afspraken die we daarover gemaakt hebben zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Op maandag 28 februari was de feestelijke ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn onder andere afspraken gemaakt over het doel van de samenwerking, de rechten en verplichtingen van beide organisaties en de financiële bijdrage die de huurdersvereniging van WOONstichting Gendt ontvangt. WOONstichting Gendt wil als verhuurder de huurdersorganisatie goede mogelijkheden bieden om de belangen te behartigen van de huurders die ze vertegenwoordigt. Daarom zijn er ook regels en procedures afgesproken over het onderlinge overleg. De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zijn gebaseerd op de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder (WOHV).

Bent u benieuwd naar de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst? Klik hier voor de link.

 

 

Naar het overzicht
Webdesign: De Geus Internet