• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Onderhoudsplanning 2022

In 2022 gaan we verschillende werkzaamheden uitvoeren. Welke dat zijn kunt u zien in het onderstaande overzicht.

Mist u iets in het onderstaande overzicht? Meldt u dit dan via reparatie@woonstichtinggendt.nl. We zullen uw melding beoordelen en indien nodig nemen we het op in de begroting. U ontvangt van ons een reactie of we dit wel of niet gaan uitvoeren.

Projecten bij complexen

Aan verschillende complexen wordt er onderhoud aan de woning of installatie uitgevoerd. De volgende werkzaamheden staat gepland bij deze complexen:

Bernhardstraat 1a-1u (Elisa's Hof)

Werkzaamheden:           Onderhoud mechanische ventilatie
Onderhoudsbedrijf:       Service Organisatie van Eck BV
Uitvoering:                    uiterlijk 1 december 2022 gereed

Gerwardstr 17-54, Irenestr 1-10, Wilhelminastr 14-32 (even) Beatrixstr 1-11 (oneven)

Werkzaamheden:           Buitenschilderwerk
Onderhoudsbedrijf:       Talen vastgoed
Uitvoering:                    Zomer 2022

Projecten bij individuele woningen

Naast onderhoud aan complexen worden ook aan verschillende individuele woningen werkzaamheden uitgevoerd. Hiervan krijgt elke huurder apart bericht van het onderhoudsbedrijf en/of WOONstichting Gendt. De volgende projecten worden in 2022 uitgevoerd:

Vergroening

WOONstichting Gendt wil een bijdrage leveren aan een groenere leefomgeving. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Lingewaard met operatie Steenbreek. De operatie Steenbreek helpt u om uw tuin te vergroenen (‘Tegels eruit, groen erin’). Naast de operatie Steenbreek zijn we ook aan het nadenken over nieuwe ideeën die we kunnen uitvoeren: bijvoorbeeld verticale tuinen, vergroenen van gevels en/of daken, afkoppelen van hemelwaterafvoer enz.. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten! Misschien gaan we uw idee dan realiseren. Stuur uw ideeën naar info@woonstichtinggendt.nl over vermelding van Project vergroening en uw adres. 

Verduurzaming versnippert bezit

Verschillende woningen hebben een D, E. F of G label. Bij deze woningen zijn we aan het onderzoeken op welke manier we deze woningen kunnen gaan isoleren. Dit onderzoek loopt nu. De verwachting is dat we in 2023 gaan beginnen met het isoleren van deze woningen. De huurder in een woning met een D, E, F of G label worden hierover automatisch over geïnformeerd.

Reinigen dakgoten

Bij de woningen waarbij de bomen in de directe nabijheid staan worden dit jaar de dakgoten gereinigd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op 16 en 17 november. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd krijgt u van Bosmans IJsselmuiden B.V. een kaartje in de bus met de planning en het verzoek om de poort open te laten. Gelet op de weersomstandigheden krijgt u deze melding pas enkele dagen van tevoren. 

Controle meterkasten

Bij een groot aantal woningen wordt de meterkast gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de firma Hullenaar Balk Installatietechniek. Is uw woning aan de beurt voor een meterkastcontrole? Dan ontvangt u daar een brief over. De werkzaamheden worden gecombineerd met het controleren en plaatsen van de rookmelders. Uiterlijk 1 juli zullen de werkzaamheden klaar zijn.

Rookmelders (controleren, vervangen of plaatsen)

Uiterlijk 1 juli 2022 dienen alle woningen te zijn voorzien van rookmelders. De meeste woningen van WOONstichting Gendt hebben inmiddels rookmelders. De woningen die nog geen rookmelders hebben worden door de firma Hullenaar Balk Installatietechniek bezocht. U ontvangt hier een brief over. Tijdens dit bezoek vindt ook de meterkastcontrole plaats.
Heeft u nog geen rookmelder? Meldt dit ons via email reparatie@woonstichtinggendt.nl. Onder vermelding van Rookmelders + uw adres
Uiterlijk 1 juli zullen de werkzaamheden klaar zijn.

Kierdichting

Heeft u last van tocht bij uw voor- en/of achter deur? Meldt u dan aan voor het project kierdichting. Dit kan door een email te sturen naar reparatie@woonstichtinggendt.nl. Vermeld duidelijk Kierdichting en uw adres. Aanmelden kan tot 31 januari 2022. In februari 2022 starten we met de werkzaamheden.

Energielabels

Elke woning moet voorzien zijn van een geldig energielabel. De geldigheid van een energielabel verloopt na 10 jaar. Bij een aantal woningen is het label verlopen of verloopt het binnenkort. Daarom moet er een nieuw energielabel bepaald worden. Dit gaat de firma HERE projecten doen. De huurders waarvan de woningen opgenomen wordt, krijgen hiervan apart bericht. Uiterlijk 1 juli zullen de werkzaamheden klaar zijn.

CV-onderhoud

Onderhoud aan de cv-ketel dient 1x per 24 maanden uitgevoerd te worden. Het onderhoud van de cv-ketel wordt uitgevoerd door de firma Hullenaar Balk Installatietechniek. Aan het onderhoudskaartje bij de cv-ketel kunt u zien wanneer er onderhoud nodig is. Wanneer onderhoud aan de ketel nodig is zal Hullenaar Balk Installatietechniek u informeren en een afspraak met u maken.

Schoonmaak en glasbewassing

Bij verschillende appartementencomplexen worden de algemene ruimtes schoongemaakt en komt de glazenwasser periodiek langs. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door Schoonmaakbedrijf Jacobi. Voor de appartementencomplexen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VVE) kan het zijn dat hiervoor een andere bedrijf wordt ingeschakeld.

Badkamer-, keuken en/of toilet renovatie

Is uw badkamer of toilet ouder dan 30 jaar? Is uw keuken ouder dan 20 jaar? In dat geval kunt u een nieuwe badkamer, toilet of keuken aanvragen. Stuur uw verzoek naar reparatie@woonstichtinggendt.nl. Vermeld daarbij Project BKT  en uw adres.

Vergroening

WOONstichting Gendt wil een bijdrage leveren aan een groenere leefomgeving. Dit doen we in samenwerking met de gemeente Lingewaard met operatie Steenbreek. De operatie Steenbreek helpt u om uw tuin te vergroenen (‘Tegels eruit, groen erin’). Naast de operatie Steenbreek zijn we ook aan het nadenken over nieuwe ideeën die we kunnen uitvoeren: bijvoorbeeld verticale tuinen, vergroenen van gevels en/of daken, afkoppelen van hemelwaterafvoer enz.. Heeft u een goed idee? Laat het ons weten! Misschien gaan we uw idee dan realiseren. Stuur uw ideeën naar info@woonstichtinggendt.nl over vermelding van Project vergroening en uw adres. 

Flora en Fauna

Bij sommige onderhoudswerkzaamheden is voor de vergunningsaanvraag onderzoek nodig in het kader van Wet Natuurbescherming. Dit betekent dat er gekeken wordt naar het leefgebied van vleermuizen, vogels en andere dieren. Dit is wettelijk verplicht. Op dit moment zijn er geen plannen voor een onderzoek.

Asbest

Woningen van voor 1994 kunnen mogelijk asbest bevatten. In dat geval vindt u in uw meterkast een kaart met daarop vermeld waar (mogelijk) asbest zit.  Vermoedt u asbest dat niet op de meterkastkaart vermeld staat? Bent u uw meterkastkaart kwijt en uw woning is van voor 1994? Laat het ons weten via info@woonstichtinggendt.nl over vermelding van Asbest en uw adres

Voorafgaand aan de sloop van woningen in de Staatsliedenbuurt zal het eventueel aanwezige asbest in deze woningen worden gesaneerd. Bij de andere woningen staan er dit jaar geen onderzoeken of saneringen gepland. Uiteraard kan het wel voorkomen dat we bij individuele (mutatie) woningen asbestsaneringen uitvoeren.

Lampen vervangen

In week 35/36 (tussen 29 augustus en 9 september) vervangt de fa. Hoogveld de lampen (armaturen) in de algemene ruimten van de appartmenten complexen Essenpassage 14-22 en 27-35 en Gildestraat 66-88. De verlichting wordt vervangen in ledverlichting. 

 

 

Webdesign: De Geus Internet