• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuwsartikelen

Wijziging Raad van Commissarissen

Geplaatst op

Per 1 januari 2021 zal de samenstelling van de Raad van Commissarissen van WOONstichting Gendt wijzigen. Op 31 december 2020 zal de heer H.J.P. van Wissen wegens het verlopen van zijn 2de zittingstermijn de functie van voorzitter binnen de Raad van Commissarissen neerleggen. De heer B. Ploeg zal per 1 januari 2021 de functie van voorzitter overnemen.

Lees meer »

Nieuwsbrief December 2020

Geplaatst op

In de week van 14 t/m 19 december jongstleden hebben onze huurders onze nieuwsbrief en een kleine attentie in de vorm van een Tony Chocolonely mogen ontvangen. WOONstichting Gendt wil graag dicht bij haar huurder staan. En wil haar huurder zo goed mogelijk informeren via social media en via de nieuwsbrief.Mocht u vragen of verbeterpunten hebben naar aanleiding van de artikelen in de nieuwsbrief...

Lees meer »

Update coronamaatregelen

Geplaatst op

Nieuwe coronamaatregelen Op 15 december jongstleden heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en gaat Nederland in lockdown tot en met 19 januari 2021. De nieuwe maatregelen hebben gevolgen voor de dienstverlening van WOONstichting Gendt. Tot nader bericht gelden de volgende richtlijnen m.b.t.

Lees meer »

Ondertekening Prestatieafspraken 2021

Geplaatst op

WOONstichting Gendt tekent Prestatieafspraken 2021 Op woensdag 2 december jl. ondertekenden Germa Knuver directeur-bestuurder van WOONstichting Gendt, de gemeente Lingewaard, Waardwonen en bewonersraad Lingewaard de prestatieafspraken voor 2021. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen.

Lees meer »

Webdesign: De Geus Internet