• Tekstgrootte:
  • A
  • A
  • A

Nieuwsartikelen

Schulden? Trek aan de bel!

Geplaatst op

Schulden? Trek vroeg aan de bel! Schuldhulpverlenging krijgt tegenwoordig landelijk veel aandacht. Ook WOONstichting Gendt vindt het belangrijk om de problemen vroeg te signaleren. Al vanaf 2018 werkt WOONstiching Gendt succesvol samen met de gemeente Lingewaard. Vroegsignalering werkt en zorgt er voor dat we er op tijd bij zijn om grotere schulden in de toekomst te voorkomen.

Lees meer »

Wonen Doen We Samen

Geplaatst op

Woningcorporaties werken dagelijks samen met bewoners, gemeenten, zorgorganisaties en welzijninstanties om de leefbaarheid in wijken en buurten te verbeteren. Zij geloven in gemengde wijken waar iedereen zich thuis voelt en fijn woont. Graag delen wij onderstaand filmpje met u (aangeboden door Aedes | Wonen doen we Samen)

Lees meer »

Wijziging Raad van Commissarissen

Geplaatst op

Per 1 januari 2021 zal de samenstelling van de Raad van Commissarissen van WOONstichting Gendt wijzigen. Op 31 december 2020 zal de heer H.J.P. van Wissen wegens het verlopen van zijn 2de zittingstermijn de functie van voorzitter binnen de Raad van Commissarissen neerleggen. De heer B. Ploeg zal per 1 januari 2021 de functie van voorzitter overnemen.

Lees meer »

Nieuwsbrief December 2020

Geplaatst op

In de week van 14 t/m 19 december jongstleden hebben onze huurders onze nieuwsbrief en een kleine attentie in de vorm van een Tony Chocolonely mogen ontvangen. WOONstichting Gendt wil graag dicht bij haar huurder staan. En wil haar huurder zo goed mogelijk informeren via social media en via de nieuwsbrief.Mocht u vragen of verbeterpunten hebben naar aanleiding van de artikelen in de nieuwsbrief...

Lees meer »

Update coronamaatregelen

Geplaatst op

Nieuwe coronamaatregelen Op 15 december jongstleden heeft de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en gaat Nederland in lockdown tot en met 19 januari 2021. De nieuwe maatregelen hebben gevolgen voor de dienstverlening van WOONstichting Gendt. Tot nader bericht gelden de volgende richtlijnen m.b.t.

Lees meer »

Ondertekening Prestatieafspraken 2021

Geplaatst op

WOONstichting Gendt tekent Prestatieafspraken 2021 Op woensdag 2 december jl. ondertekenden Germa Knuver directeur-bestuurder van WOONstichting Gendt, de gemeente Lingewaard, Waardwonen en bewonersraad Lingewaard de prestatieafspraken voor 2021. De afspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen.

Lees meer »

Webdesign: De Geus Internet